Цифрові колекції

Діти прихожан Греко-католицької церкви з духовними наставниками. 1944

Children of parishioners of the Greek Catholic Church with spiritual mentors. 1944

Із приходом нацистів на західноукраїнські землі в середовищі суспільно-активної вітчизняної громади посилилися надії на можливе відродження національної державності. Одним із оманливих сигналів послугувало відносно лояльне ставлення окупантів до активізації української церкви. Попри пересторогу, що така діяльність не має йти наперекір німецьким інтересам, загрози священикам, клір Української греко-католицької церкви робив усе задля гуртування, духовного зміцнення свого народу, збереження та примноження

Із приходом нацистів на західноукраїнські землі в середовищі суспільно-активної вітчизняної громади посилилися надії на можливе відродження національної державності. Одним із оманливих сигналів послугувало відносно лояльне ставлення окупантів до активізації української церкви. Попри пересторогу, що така діяльність не має йти наперекір німецьким інтересам, загрози священикам, клір Української греко-католицької церкви робив усе задля гуртування, духовного зміцнення свого народу, збереження та примноження його високих морально-етичних та культурних цінностей

With the arrival of the Nazis in the western Ukrainian lands among the social and active national community, the hopes were raised for a possible revival of national statehood. One of the deceptive signals was the relatively loyal attitude of infidels to the activation of the Ukrainian church. Despite the warning that such activities should not be contrary to German interests, threats to priests, the clergy of the Ukrainian Greek Catholic Church did everything to unite, spiritually strengthen its people, preserve and enhance their high moral, ethical and cultural values

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Діти прихожан Греко-католицької церкви з духовними наставниками
Children of parishioners of the Greek Catholic Church with spiritual mentors
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. Main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено групу дітей і двох чоловіків на повний зріст, сидячи та стоячи у чотири ряди біля будівлі, анфас, без головних уборів, у сукнях, сорочках, сутанах, єпитрахилі. По центру праворуч – Артемій Цегельський
A group of children and two men in full-length are depicted, sitting and standing in four rows near the building, in full face, without hats, wearing in dresses, shirts, cassocks, epitrachel. In the center on the right – Artemii Tsehelskyi
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений
Yellowed, shabby, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 8,5 х 13,5 см/cm
Матеріал Фотопапір глянцевий. Glossy photo paper
Техніка Фотодрук ч/б, фігурний обріз. Photo printing black and white. figured trim
Історія оригіналу Створення: Produced : II чверть ХХ ст. Second quarter of the XX century. Точна дата: Date: 1944 . Місце : Place: м. Львів, Україна. Lviv, Ukraine
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Духовно-релігійне життя в Україні у ХХ ст.: Українська греко-католицька церква. Діти. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Spiritual and religious life in Ukraine in the ХХ century: Ukrainian Greek Catholic Church. Children
Періоди і дати 1944
Території, міста Україна, м. Львів. Ukraine, Lviv
Особи, пов’язані з музейним предметом Артемій Цегельський. Artemii Tsehelskyi
Пошукові терміни Україна, Львів, окупація, Українська греко-католицька церква, діти. Ukraine, Lviv, occupation, Ukrainian Greek Catholic Church, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.02 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/1010
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/1010
Дата онлайнової публікації 2022-01-27
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex