Цифрові колекції

Олександра та Богдана Цегельські з подругою. 1953

Oleksandra and Bohdana Tsehelska with a girlfriend. 1953

У квітні 1950 р. Олександра та Богдана разом зі старшим братом Андрієм і матір’ю Мартою були виселені зі Львова на спецпоселення до Західного Сибіру як «сім’я посібника ОУН» Артемія Цегельського. Голова родини – священик Української греко-католицької церкви, активний громадський діяч, за відмову переходити на московське православ’я у 1946 р. заарештований і засуджений до 5 років позбавлення волі. Карався у воркутинському та печорському виправно-трудових таборах ГУЛАГу. По звільненні в 1951 р. Артемій

У квітні 1950 р. Олександра та Богдана разом зі старшим братом Андрієм і матір’ю Мартою були виселені зі Львова на спецпоселення до Західного Сибіру як «сім’я посібника ОУН» Артемія Цегельського. Голова родини – священик Української греко-католицької церкви, активний громадський діяч, за відмову переходити на московське православ’я у 1946 р. заарештований і засуджений до 5 років позбавлення волі. Карався у воркутинському та печорському виправно-трудових таборах ГУЛАГу. По звільненні в 1951 р. Артемій Цегельський поєднався зі своєю сім’єю в Томську. У 1956 р. родина отримала дозвіл повернутися додому

In April 1950, Oleksandra and Bohdana along with their older brother Andrii and mother Marta, were deported from Lviv to a special settlement in Western Siberia as Artemii Tsehelskyi’s “family of OUN manual”. The head of the family is a priest of the Ukrainian Greek Catholic Church, an active public figure, arrested for refusing to convert to Moscow Orthodoxy in 1946 and sentenced to 5 years in prison. He was punished in the Gulag correctional labor camps in Vorkuta and Pechora. After his release in 1951, as Artemii Tsehelskyi reunited with his family in Tomsk. In 1956, the family was allowed to return home

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Олександра та Богдана Цегельські з подругою
Oleksandra and Bohdana Tsehelska with a girlfriend
Походження 1953
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. Main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено трьох дівчат на повний зріст, сидячи на лавці біля будинку, анфас, без головних уборів, у сукнях. З обох боків від дівчат на табуретках стоять горщики з квітами
Three girls in full-length sitting on a bench near the house are depicted, in full face, without hats, wearing in dresses. On both sides of the girls on stools there are pots of flowers
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями, на зворотному боці сліди від наклеювання, кути заломлені
Yellowed, shabby, dirty, stains, on the reverse side threre are traces of gluing, bent corners
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 8,5х11,2 см/cm
Матеріал Фотопапір матовий. Matte photo paper
Техніка Фотодрук ч/б, фігурний обріз . Photo printing black and white. figured trim
Історія оригіналу Створення: Produced : II пол. XX ст. Second half of the XX century. Точна дата: Date: 1953. Місце : Place: с. Красний Яр, Кривошеїнський р-н., (нині – Кожевниковський р-н.), Томська обл., РФ. Krasnyi Yar village, Kryvoshein district, (current – Kozhevnykov district), Tomsk region, Russian Federation
Теми Духовно-релігійне життя в Україні у ХХ ст.: Українська греко-католицька церква. Процеси примусового переміщення населення України. Радянська репресивно-каральна система. Український визвольний рух. Діти. Spiritual and religious life in Ukraine in the ХХ century: Ukrainian Greek Catholic Church. Processes of forced relocation of the population of Ukraine. Soviet repressive and punitive system. Ukrainian liberation movement. Children
Періоди і дати 1953
Території, міста РФ, Томська обл., Кривошеїнський р-н, (нині – Кожевниковський р-н), с. Красний Яр. Russian Federation, Tomsk region, Kryvoshein district, (current – Kozhevnykov district), Krasnyi Yar village
Особи, пов’язані з музейним предметом Артемій Цегельський, Марта Цегельська, Олександра Цегельська, Богдана Цегельська. Artemii Tsehelskyi, Marta Tsehelska, Oleksandra Tsehelska, Bohdana Tsehelska
Пошукові терміни м. Львів, Західний Сибір, УГКЦ, ОУН, депортації, ГУЛАГ, спецпоселення, діти, родини. Lviv, Western Siberia, UGCC, OUN, deportations, GULAG, special settlements, children, families
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.14 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/1011
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/1011
Дата онлайнової публікації 2022-01-27
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex