Цифрові колекції

Василь Сарабун. с. Кривче, Борщівський район, Тернопільська область. 1935

Vasyl Sarabun. Kryvche village, Borshchiv district, Ternopil region. 1935

Василь Сарабун з дружиною Анастасією та сином Степаном під час нацистської окупації рятував від знищення єврейські родини. Помер від тифу у 1946 р. 25 квітня 1995 р. родина удостоєна звання «Праведник народів світу».

Vasyl Sarabun and his wife Anastasiia and their son Stepan saved Jewish during the Nazi occupation. He died of typhus in 1946. On April 25, 1995, the family was awarded the title of "Righteous Among the Nations."

Василь Сарабун з дружиною Анастасією та сином Степаном під час нацистської окупації рятував від знищення єврейські родини. Помер від тифу у 1946 р. 25 квітня 1995 р. родина удостоєна звання «Праведник народів світу».

Vasyl Sarabun and his wife Anastasiia and their son Stepan saved Jewish during the Nazi occupation. He died of typhus in 1946. On April 25, 1995, the family was awarded the title of "Righteous Among the Nations."

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Василь Сарабун
Vasyl Sarabun
Походження 1935
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, анфас, з невеликим поворотом голови ліворуч, без головного убору, у кептарі. На звороті напис: "Сарабун Василь Миколайович".
Head-and-shoulders portrait, full face, with a slight turn of the head to the left, without a hat, wearing a “keptar” (Hutsul sleeveless jacket). There is the inscription on the reverse: "Sarabun Vasyl Mykolaiovych".
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, кути заломлені, плями
Yellowed, shabby, dirty, crumpled, folds, stains
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 5,5х4,5 см / 5,5х4,5 cm
Матеріал Matte photo paper. Фотопапір матовий
Техніка Фотодрук ч/б. Photo printing black and white
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. The middle of the XX century. Точна дата : 1935. Місце : с. Кривче, Борщівський район, Тернопільська область/ Kryvche, Borshchiv district, Ternopil region
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Теми Праведники народів світу. Righteous Among the Nations. Родини. Families. Життя населення. Life of civilians. Окупація України. Occupation of Ukraine. Соціогуманітарні складники та наслідки війни. Socio-humanitarian components and consequences of the war
Допомога євреям. Rescue of Jews
Періоди і дати Середина ХХ ст. The middle of the XX century
Території, міста с. Кривче, Борщівський район, Тернопільська область. Kryvche, Borshchiv district, Ternopil region
Особи, пов’язані з музейним предметом Степан Сарабун. Stepan Sarabun. Василь Сарабун. Vasyl Sarabun
Пошукові терміни Праведники народів світу, українці, Голокост, євреї, окупація. Righteous Among the Nations, Ukrainians, Holocaust, Jews, occupation
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Медіа-типи/формати image/jpeg
Обсяг ресурсу 1 files : 1.31 Mb
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.32 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/375
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/375
Дата онлайнової публікації 2020-08-25
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень): : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing): : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex