Цифрові колекції

Лист Дозі Ротенберг до чоловіка Ісара (Іцхака). 07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of Dozia Rotenberg to her husband Isar (Itskhak). 07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Подружжя Ротенбергів разом із дітьми Бумою та Гришею (Хіршем) до війни проживали в м. Кам’янець-Подільський. У 1942 р. Ісар та Дозя розстріляні нацистами в м. Проскурів (нині м. Хмельницький), діти були забиті до смерті

Before the war the Rothenbergs and their children Buma, Hrysha (Khirsh) lived in Kamianets-Podilskyi. In 1942 Isar and Dozia were shot by the Nazis in Proskuriv (current Khmelnytskyi), the children were beaten to death

Подружжя Ротенбергів разом із дітьми Бумою та Гришею (Хіршем) до війни проживали в м. Кам’янець-Подільський. У 1942 р. Ісар та Дозя розстріляні нацистами в м. Проскурів (нині м. Хмельницький), діти були забиті до смерті

Before the war the Rothenbergs and their children Buma, Hrysha (Khirsh) lived in Kamianets-Podilskyi. In 1942 Isar and Dozia were shot by the Nazis in Proskuriv (current Khmelnytskyi), the children were beaten to death

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Дозя Ротенберг
Dozia Rotenberg
Назва Лист Дозі Ротенберг до чоловіка Ісара (Іцхака)
Letter of Dozia Rotenberg to her husband Isar (Itskhak)
Походження 07.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На бланку поштової картки двобічний рукопис
There is a double-sided handwriting on a postcard
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, прим’ятий, пожовтілий, кути заломлені, плями, чорнило місцями розмите
Yellowed, shabby, dirty, stains, corners are crumpled, blurry ink in some places
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 14,5х10,0 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір, чорнило. Paper, ink
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century. Точна дата: Date: 07.1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський (нині – Хмельницька область), Україна. Kamianets-Podilskyi (current Khmelnytska region), Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р. Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Кам’янець-Подільський, м. Проскурів (нині – м. Хмельницький). Ukraine, Kamianets-Podilskyi, Proskuriv (current Khmelnytskyi)
Особи, пов’язані з музейним предметом Дозя Ротенберг, Ісар (Іцхак) Ротенберг, Бума Ротенберг, Гриша (Хірш) Ротенберг. Dozia Rotenberg, Isar (Itskhak) Rotenberg, Buma Rotenberg, Hrysha (Khirsh) Rotenberg
Пошукові терміни Україна, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, нацисти, євреї, Голокост, розстріли, реституція
Ukraine, Kamianets-Podilskyi, Khmelnytskyi, Nazis, Jews, Holocaust, executions, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 10.36 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/520
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/520
Дата онлайнової публікації 2021-04-06
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
«Непрочитані листи 1941-го. Лабораторія пошуку»
“Voices from the Past”
“Unread Letters of 1941. Search Laboratory”