Цифрові колекції

Лист Льва Сидильковера до батьків. 02.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of Lev Sydylkover to his parents. 02.07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Лев Сидильковер із дружиною Манею, сином Лазарем, братом Срулем і його родиною проживав у м. Кам’янець-Подільський. У липні 1941 р. усі вони встигли евакуюватися до Узбекистану. Батьки Пейсах і Голда Сидильковери із с. Дунаївці, що на Поділлі, переїхали на Харківщину, де були розстріляні нацистами. Родина Мані Сидильковер – батько Герш Авербух, брат Авраам із дружиною Леєю – розстріляна в м. Кам’янець-Подільський

Lev Sydylkover, his wife Mania, son Lazar, brother Srul and his family lived

Лев Сидильковер із дружиною Манею, сином Лазарем, братом Срулем і його родиною проживав у м. Кам’янець-Подільський. У липні 1941 р. усі вони встигли евакуюватися до Узбекистану. Батьки Пейсах і Голда Сидильковери із с. Дунаївці, що на Поділлі, переїхали на Харківщину, де були розстріляні нацистами. Родина Мані Сидильковер – батько Герш Авербух, брат Авраам із дружиною Леєю – розстріляна в м. Кам’янець-Подільський

Lev Sydylkover, his wife Mania, son Lazar, brother Srul and his family lived in Kamianets-Podilskyi. In July 1941 they all managed to evacuate to Uzbekistan. His parents Peisakh and Holda Sydylkover lived in Dunaivtsi village of Podillia. They moved to Kharkiv region where they were shot by the Nazis. Mania Sydylkover's family – father Hersh Averbukh, brother Abraham and his wife Leia were shot dead in Kamianets-Podilskyi

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Лев Сидильковер
Lev Sydylkover
Назва Лист Льва Сидильковера до батьків
Letter of Lev Sydylkover to his parents
Походження 02.07.1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На бланку маркованої поштової картки двобічний рукопис
There is a double-sided handwriting on a stamped postcard
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий
Yellowed, frayed
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 10,1х14,5 см/cm
1 аркуш. 1 sheet
Матеріал Папір, чорнило фіолетове. Paper, purple ink
Техніка Друк червоного кольору, рукопис. Red printing, handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century. Точні дати: Date: 02.07.1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р. Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Ідиш, російська. Yiddish, Russian
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Кам’янець-Подільський, с. Дунаївці Хмельницької області, Харківщина. Ukraine, Kamianets-Podilskyi, Dunaivtsi village, Khmelnytska region, Kharkiv region
Особи, пов’язані з музейним предметом Лев Сидильковер, Пейсах Сидильковер, Голда Сидильковер. Lev Sydylkover, Peisakh Sydylkover, Holda Sydylkover
Пошукові терміни Україна, Поділля, Кам’янець-Подільський, Дунаївці, Харківщина, нацисти, євреї, Голокост, розстріли, евакуація, реституція
Ukraine, Podillia, Kamianets-Podilskyi, Dunaivtsi, Kharkiv region, Nazis, Jews, Holocaust, executions, evacuation, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.36 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/538
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/538
Дата онлайнової публікації 2021-04-12
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
«Непрочитані листи 1941-го. Лабораторія пошуку»
“Voices from the Past”
“Unread Letters of 1941. Search Laboratory”