Цифрові колекції

Вихованці Васильківського спеціалізованого дитячого будинку. 1944

Pupils of Vasylkiv specialized orphanage. 1944

Надзвичайно болючим наслідком війни було масове сирітство та дитяча безпритульність. Супровідно витісненню гітлерівців із СРСР відбувалося відновлення та реорганізація радянської системи опіки над безбатченками. Одним із нововведень стала розбудова мережі спеціальних закладів для дітей загиблих червоноармійців та партизанів, які поступово починають функціонувати на українських теренах. Один із таких сиротинців у 1944 р. організовано з ініціативи Військової Ради 2-го Українського фронту у Василькові

Надзвичайно болючим наслідком війни було масове сирітство та дитяча безпритульність. Супровідно витісненню гітлерівців із СРСР відбувалося відновлення та реорганізація радянської системи опіки над безбатченками. Одним із нововведень стала розбудова мережі спеціальних закладів для дітей загиблих червоноармійців та партизанів, які поступово починають функціонувати на українських теренах. Один із таких сиротинців у 1944 р. організовано з ініціативи Військової Ради 2-го Українського фронту у Василькові (Київщина)

Mass orphanhood and child homelessness were extremely painful consequences of the war. With the expulsion of the Germans from the USSR, the Soviet system of social protection for orphans was restored and reorganized. One of the innovations was the development of a network of special institutions for the children of fallen Red Army soldiers and guerrillas, which are gradually beginning to function in Ukraine. One of these orphanages was organized in 1944 on the initiative of the Military Council of the 2nd Ukrainian Front in Vasylkiv (Kyiv region)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
The author is unknown
Назва Вихованці Васильківського спеціалізованого дитячого будинку
Pupils of Vasylkiv specialized orphanage
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено групу дітей та військовослужбовців, у декілька рядів напівколом. У шапках, пальтах, валянках, шинелях, шапках-вушанках, кашкетах. У центрі – столик із подарунками. На тлі вантажівки та багатоповерхового будинку. На фасаді напис російською мовою (скорочено): «Васильківський спеціалізований дитячий будинок»

There is a group of children and servicemen in several rows in a semicircle. Dressed in hats, coats, valenki boots, greatcoats, ushanka hats and service caps. In the center there is a table with gifts. Against the background of a truck and a multi-storey building. On the facade there is an inscription in Russian (abbreviated): “Vasylkiv specialized orphanage”
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою: «Спеціалізований дитячий будинок у Василькові, створений з ініціативи Військової Ради 2-го Українського фронту. 1944. Отримання подарунків»

On the back side there is an inscription in Russian: “Specialized orphanage in Vasylkiv, organized on the initiative of the Military Council of the 2nd Ukrainian Front. 1944. Receiving gifts”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, забруднений
Yellowed, crumpled, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 8,0х10,8 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий. Matte photo paper
Техніка Фотодрук ч/б, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення : Produced: Середина XX ст. The middle of the XXth century . Точна дата: Date: 1944. Місце : Place: м. Васильків, Київська область, Україна / Vasylkiv, Kyiv region, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Теми Соціогуманітарні складники війни: діти. Socio-humanitarian aspects of the war: children. Сирітство. Orphanhood. Суспільні рухи, об’єднання з організації підтримки постраждалих. Social movements, association of victims support
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста м. Васильків, Київська область, Україна / Vasylkiv, Kyiv region, Ukraine
Пошукові терміни Україна, Київщина, Васильків, діти, сироти, дитячі будинки, 2-й Український фронт
Ukraine, Kyiv region, Vasylkiv, children, orphans, orphanages, 2nd Ukrainian Front
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.95 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/539
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/539
Дата онлайнової публікації 2021-04-13
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна в огні. 1941 – 1945»
“Ukraine on Fire. 1941 – 1945”
«Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War ...”