Цифрові колекції

Лист Ольги Бланк до батьків. 02.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of Olha Blank to her parents. 02.07.1941 (From the collection “Unread Letters of 1941”)

Родина Лейба (Льва) і Шифри Бланків разом із донькою Розалією Лур’є та її трьома дітьми проживала в м. Проскурів (нині – м. Хмельницький). З початком німецької окупації вся родина, крім батька, евакуювалася в м. Кисловодськ (нині – РФ). 5 листопада 1941 р. Лейб Бланк розстріляний нацистами у м. Проскурів. Ольга Бланк, військовослужбовець Червоної армії, пройшла всю війну

Leib (Lev), Shyfra Blank, their daughter Rozaliya Lurie and her three children lived in Proskuriv (current Khmelnytskyi).

Родина Лейба (Льва) і Шифри Бланків разом із донькою Розалією Лур’є та її трьома дітьми проживала в м. Проскурів (нині – м. Хмельницький). З початком німецької окупації вся родина, крім батька, евакуювалася в м. Кисловодськ (нині – РФ). 5 листопада 1941 р. Лейб Бланк розстріляний нацистами у м. Проскурів. Ольга Бланк, військовослужбовець Червоної армії, пройшла всю війну

Leib (Lev), Shyfra Blank, their daughter Rozaliya Lurie and her three children lived in Proskuriv (current Khmelnytskyi). At the beginning of the German occupation the whole family, except for a father, was evacuated to Kislovodsk (the Russian Federation). On November 5, 1941 Leib Blank was shot by the Nazis in Proskuriv. Olha Blank was a Red Army servicewoman and went through the whole war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Ольга Бланк
Olha Blank
Назва Лист Ольги Бланк до батьків
Letter of Olha Blank to her parents
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На двох аркушах в клітинку двобічний та однобічний рукопис. Укладений у конверт білого кольору
There is one- and two-sided handwriting on two sheets of paper in cell. Enclosed in a white envelope
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий
Yellowed, frayed, dirty, crumpled
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 20,5х16,5; 7,5х16,5 см/cm
3 аркуші. 3 sheets
Матеріал Папір, олівець. Paper, pencil
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the XXth century. Точні дати: Date: 02.07.1941. Місце : Place: м. Кам’янець-Подільський, Україна. Kamianets-Podilskyi, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано до Музею в межах міжнародного реституційного процесу в лютому 2010 р. Donated to the Museum in the context of the international restitution process in February 2010
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Розповідає про переїзд до розташування військової частини, зокрема про бомбардування, яке не обійшлося без жертв. Просить не хвилюватись і передає вітання рідним

She talks about moving to the location of a military unit, in particular about being bombed, which has not been without casualties. Asks not to worry and sends greetings to her relatives
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Україна, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, Хмельницький. Ukraine, Kamianets-Podilskyi Khmelnytska region, Khmelnytskyi
Особи, пов’язані з музейним предметом Лейб (Лев) Бланк, Шифра Бланк, Ольга Бланк, Розарія Лурьє. Leib (Lev) Blank, Shyfra Blank, Olha Blank, Rozariya Lurie
Пошукові терміни Україна, Проскурів, Кам’янець-Подільський, нацисти, євреї, Голокост, розстріли, евакуація, реституція
Ukraine, Proskuriv, Kamianets-Podilskyi, Nazis, Jews, Holocaust, executions, evacuation, restitution
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 6.22 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/545
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/545
Дата онлайнової публікації 2021-04-22
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Голоси з минулого»
«Непрочитані листи 1941-го. Лабораторія пошуку»
“Voices from the Past”
“Unread Letters of 1941. Search Laboratory”