Цифрові колекції

Віра Лебедєва – вихованка київського спеціального дитячого будинку № 13. 1946

Vira Lebedieva – a pupil of the Kyiv special orphanage No. 13. 1946

У жовтні 1943 р. Віра з матір’ю, братом та трьома сестрами відправлена до нацистського концтабору Аушвіц (Польща). Табірний № 65905. Мати та найменша сестра загинули. Дівчинка, разом із сестрами Тетяною, Ніною та братом Олексієм, які вижили, по війні виховувалася у київському спеціальному дитячому будинку № 13 для маленьких табірників-сиріт

In October 1943 Vira, her mother, brother and three sisters were sent to the Auschwitz concentration camp in Poland. The prisoner number 65905. Her

У жовтні 1943 р. Віра з матір’ю, братом та трьома сестрами відправлена до нацистського концтабору Аушвіц (Польща). Табірний № 65905. Мати та найменша сестра загинули. Дівчинка, разом із сестрами Тетяною, Ніною та братом Олексієм, які вижили, по війні виховувалася у київському спеціальному дитячому будинку № 13 для маленьких табірників-сиріт

In October 1943 Vira, her mother, brother and three sisters were sent to the Auschwitz concentration camp in Poland. The prisoner number 65905. Her mother and the youngest sister died. After the war Vira, her brother Oleksiy and two surviving sisters Tetiana, Nina were brought up in Kyiv special orphanage No.13 for young camp prisoners

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Віра Лебедєва – вихованка київського спеціального дитячого будинку № 13
Vira Lebedieva – a pupil of the Kyiv special orphanage No. 13
Походження 1946
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення дівчинки під час сну: голова лежить на подушці, одна рука – під щокою, інша, з табірним № 65905, зігнута в лікті. Дівчинка по груди накрита ковдрою. Світлина копійна

There is a girl who sleeps: her head lies on a pillow, one hand is under the cheek and the other one is bent at the elbow, with the prisoner number 65905. The girl is covered chest-deep with a blanket. Рhotocopy
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, трохи забруднений, подряпини, дефекти оригіналу, на звороті написи простим олівцем
Frayed, a little bit dirty, scratches, defects of the original, on the back side there are the notes with a simple pencil
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 12,8х17,0 см / cm
Матеріал Фотопапір глянцевий. Glossy photo paper
Техніка Фотодрук ч/б. Black and white photo printing
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть ХХ ст. / The second quarter of the XXth century. Точна дата / Date: 1946. Місце : / Place: м. Київ, Україна / Kyiv, Ukraine
Теми Друга світова війна. Second World War. Система нацистських таборів. Nazi camps system. Діти. Children. Соціогуманітарні складники війни: сирітство. Socio-humanitarian aspects of the war: orphanhood. Соціально-побутові процеси у повоєнному СРСР. Socio-domestic processes in the USSR in the postwar years. Суспільні рухи, об’єднання з організації підтримки постраждалих Social movements, association of victims support
Періоди і дати 1946
Території, міста м. Київ, Україна, Польща, Ізраїль / Kyiv, Ukraine, Poland, Israel
Особи, пов’язані з музейним предметом Віра Лебедєва. Vira Lebedieva. Тетяна Лебедєва. Tetiana Lebedieva. Ніна Лебедєва. Nina Lebedieva. Олексій Лебедєв. Oleksiy Lebediev
Пошукові терміни Польща, Україна, Київ, нацистські концентраційні табори, Аушвіц, діти, сироти, дитячі будинки
Poland, Ukraine, Kyiv, Nazi concentration camps, Auschwitz, children, orphans, orphanages
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 3.96 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/617
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/617
Дата онлайнової публікації 2021-05-12
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War ...”
Онлайн виставка "Контрасти окупації"
Online exhibition “Contrasts of Occupation”