Цифрові колекції

Оля Перевертун із батьком Григорієм Перевертуном. 1930-ті

Olia Perevertun with his father Hryhoriy Perevertun. 1930s

Батько Олі Григорій Перевертун за часів нацистської окупації був одним із керівників Всеукраїнської кооперативної спілки – легальної організації й, водночас, осередку діяльності мельниківської ОУН у м. Київ. У березні 1943 р. її члени заарештовані гестапо та розстріляні. Заразом із Григорієм гітлерівцями було знищено доньку Олю та дружину Ганну. Місцем їхнього останнього спочинку визначено Бабин Яр. Від осені 1941 р. до лютого 1943 р. родина Перевертунів переховувала рідного брата Григорія – Петра,

Батько Олі Григорій Перевертун за часів нацистської окупації був одним із керівників Всеукраїнської кооперативної спілки – легальної організації й, водночас, осередку діяльності мельниківської ОУН у м. Київ. У березні 1943 р. її члени заарештовані гестапо та розстріляні. Заразом із Григорієм гітлерівцями було знищено доньку Олю та дружину Ганну. Місцем їхнього останнього спочинку визначено Бабин Яр. Від осені 1941 р. до лютого 1943 р. родина Перевертунів переховувала рідного брата Григорія – Петра, підполковника Червоної армії, якому вдалося звільнитися з нацистського полону, організатора радянського підпільного осередку, згодом – командира одного з партизанських загонів Київщини. На думку Петра, саме його діяльність призвела до загибелі брата, племінниці та своячки. Улітку 1944 р. у лавах Червоної армії загинув один із синів Григорія та Ганни, інший – перебував у партизанах разом із дядьком

During the Nazi occupation Olia's father Hryhorii Perevertun was one of the leaders of the All-Ukrainian Cooperative Union, a legal organization and, at the same time, of the center of activity of the Melnykiv OUN in Kyiv. In March 1943, the Gestapo arrested its members and shot. Together with Hryhoriі, the Nazis killed his daughter Olia and his wife Hanna. Babyn Yar is determined as a place of their last rest. From the autumn of 1941 to February 1943, the Perevertun family hid the native brother of Hryhorii – Petro, a Lieutenant Colonel of the Red Army who managed to free himself from Nazi captivity, an organizer of the Soviet underground organization, later – the commander of one of the guerrilla units of Kyiv region. According to Peter, it was his activities that led to the death of his brother, niece and sister-in-law. In the summer of 1944, one of the sons of Hryhorii and Hanna died in the Red Army, and the other one was in the guerrillas with his uncle

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Оля Перевертун із батьком Григорієм Перевертуном
Olia Perevertun with his father Hryhoriy Perevertun
Походження 1930-ті. 1930s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено чоловіка з дівчинкою, яка обіймає батька за шию. Зображення погрудне, анфас, напівпрофіль, без головних уборів, у темних піджаку та светрі. Світлина копійна
The image of a man with a girl hugging his father by the neck. In bust, full face, half profile, without hats, in a dark jacket and sweater. Рhotocopy
Стан збереження та дефекти оригіналу Прим’яте, дефекти оригіналу
Crumpled, defects of the original
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 18,0х13,0 см/cm
Матеріал Фотопапір матовий. Matte photo paper
Техніка Фотодрук ч/б. Photo printing
Історія оригіналу Створення: Produced : I половина XX ст. First half of the XXth century. Точна дата: Date: 1930-ті. 1930s. Місце : Place: м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація українських земель. Український визвольний рух. Діяльність радянських партійно-підпільних органів та диверсійно-партизанських формувань на теренах України. Літопис українських родів. Діти. Бабин Яр. Демографічні втрати України. Second World War. Nazi occupation of Ukrainian lands. Ukrainian liberation movement. Activities of Soviet party-underground bodies and sabotage-guerrilla formations on the territory of Ukraine. Chronicle of Ukrainian families. Children. Babyn Yar. Demographic losses of Ukraine
Періоди і дати I половина XX ст. First half of the XXth century
Території, міста Україна, м. Київ. Ukraine, Kyiv
Особи, пов’язані з музейним предметом Григорій Перевертун, Ольга Перевертун, Ганна Перевертун, Петро Перевертун. Hryhorii Perevertun, Olha Perevertun, Hanna Perevertun, Petro Perevertun
Пошукові терміни Київ, окупація, військовополонені, ОУН (м), партизани, Бабин Яр
Kyiv, occupation, prisoners of war, OUN (m), partisans, Babyn Yar
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.68 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/664
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/664
Дата онлайнової публікації 2021-07-06
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex