Цифрові колекції

Спогади Рувима Штейна. 1996

Memoirs of Reuben Stein. 1996

29 вересня 1941 р. 15-річний Рувим із мамою Рахіллю та маленькою сестричкою Марією, як і всі київські євреї, вирушив до Бабиного Яру. Відчувши смертельну загрозу, мати наказала синові тікати. Хлопець стрибнув у водостічну трубу біля дороги, в якій просидів до пізньої ночі. Мама та сестричка були розстріляні. Декілька тижнів Рувим переховувався на околицях міста, збирав картоплю, ночував по горищах та сараях. Притулок підлітку надала знайома родина Бобровських – Марія та її сини Михайло і Микола.

29 вересня 1941 р. 15-річний Рувим із мамою Рахіллю та маленькою сестричкою Марією, як і всі київські євреї, вирушив до Бабиного Яру. Відчувши смертельну загрозу, мати наказала синові тікати. Хлопець стрибнув у водостічну трубу біля дороги, в якій просидів до пізньої ночі. Мама та сестричка були розстріляні. Декілька тижнів Рувим переховувався на околицях міста, збирав картоплю, ночував по горищах та сараях. Притулок підлітку надала знайома родина Бобровських – Марія та її сини Михайло і Микола. Вони допомогли зробити юнакові свідоцтво про народження на ім’я Володимира Медведенка. Через постійні облави, розуміючи, що наражає на небезпеку своїх рятівників, Рувим вирішив тікати з міста. Пішки дістався Брянщині, де його ледь живого підібрав місцевий житель. У 1943 р. призваний до лав Червоної армії. Брав участь у боях в Балтії. Лише у 1950-х рр. отримав дублікат свідоцтва про народження і відновив своє справжнє ім’я. У 1992 р. за свідченнями Рувима Штейна родина Бобровських отримала звання «Праведник народів світу»

On September 29, 1941, 15-years old Reuben went to Babyn Yar with his mother Rachel and little sister Mariya, like all Jews in Kyiv. Feeling a mortal threat, the mother ordered him to escape. The guy jumped into the drainpipe near the road, where he stayed till night. His mother and sister were shot. For several weeks Reuben has been hidding on the outskirts of the city, picking potatoes, spending the night in attics and barns. He was sheltered by a familiar family – Mariya, her sons Mykhailo and Mykola Bobrovskyi. They helped the young man to make a birth certificate with new name Volodymyr Medvedenko. Due to constant raids, he understood that he was endangering his rescuers, Reuben decided to leave the city. He went to Bryansk region, where he was rescued from death by a local resident. In 1943 he was recruited to the Red Army. He took part in the battles of the Baltic republics. Only in 1950s he received a duplicate of his birth certificate and restored his birth name. In 1992, according to Reuben Stein, the Bobrovskyi family received the title of “Righteous Among the Nations”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Рувим Штейн
Reuben Stein
Назва Спогади Рувима Штейна
Memoirs of Reuben Stein
Походження 1996
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На 9-ти аркушах однобічний текст фіолетового кольору. Документ копійний
One-sided text on 9 sheets of papers. Copy document
Стан збереження та дефекти оригіналу Прим’ятий, потертий, кути заломлені, сліди іржі
Crumpled, frayed, crumpled corners, traces of rust
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 9 аркушів 9 sheets
Розміри / Size: 30,0х21,0 / cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Сканування. Scanning
Історія оригіналу Створення: Produced : ІІ пол. XX ст. / The second half of the XXth century. Точна дата: Date: 1996. Місце : Place: м. Київ, Україна Kyiv, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація
Містить спогади про життя родини в міжвоєння, зокрема про колізії большевицько-української війни, що відчутно вплинули на долю сімї, згадує часи Голодомору, початок німецько-радянської війни. Детально описує обставини загибелі матері та сестри у Бабиному Яру, свою втечу, рятівництво родиною Бобровських, поневіряння, які довелося пережити дорогою від Києва до Брянщини. Оповідає про бойовий шлях та життя в повоєнні роки
Contains memories of family life in the interwar period, including the conflicts of the Bolshevik-Ukrainian war, which significantly affected the fate of the family, recalls the Holodomor, the beginning of the German-Soviet war. He describes in detail the circumstances of the death of his mother and sister in Babyn Yar, his escape, the rescue by the Bobrovskyi family, and the difficult life that he had on his way from Kyiv to Bryansk region. Tells about his participation in German-Soviet war and about the postwar period
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація Києва. Голокост. Бабин Яр. Українці-рятівники. Родинний літопис. Демографічні втрати України. Пам’яттєві наративи. Визвольні змагання 1917–1921 рр. Голодомор. Воєнна кампанія Червоної армії в Європі Second World War. Nazi occupation of Kyiv. Holocaust. Babyn Yar. Ukrainian rescuers. Family chronicle. Demographic losses of Ukraine. Memorable narratives. The Ukrainian War of Independence in 1917–1921. Holodomor. Military campaign of the Red Army in Europe
Періоди і дати ІІ пол. XX ст. / The second half of the XXth century
Території, міста м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Рувим Штейн, Рахіль Штейн, Марія Штейн, Марія Бобровська, Микола Бобровський, Михайло Бобровський. Reuben Stein, Rachel Stein, Mariya Stein, Mariya Bobrovska, Mykola Bobrovskyi, Mykhailo Bobrovskyi
Пошукові терміни Київ, євреї, Бабин Яр, Праведники народів світу, Голодомор, Балтія, Червона армія. Kyiv, Jews, Babyn Yar, Righteous Among the Nations, Holodomor, Baltic republics, Red Army
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (9 files : 3.33 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/740
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/740
Дата онлайнової публікації 2021-09-21
Виробництво Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex