Цифрові колекції

Анатолій і Наталія Терлецькі. 1946

Anatoliy and Nataliya Terletska. 1946

Під час нацистської окупації три українські родини з Донеччини та Миколаївщини (Сосновські, Домущеї, Чебанки) переховували одеських євреїв Терлецьких Анатолія, Наталію та їхню матір Іту в підвалі, на горищі будинку в занедбаній вугільній шахті й за підробленими документами визволили їх із Вознесенського табору. По війні Наталія Святна (Терлецька) зібрала необхідні матеріали, щоб віддячити рятівникам. У 2004 р. родина Домущеїв удостоєна звання «Праведник народів світу»

During the Nazi occupation,

Під час нацистської окупації три українські родини з Донеччини та Миколаївщини (Сосновські, Домущеї, Чебанки) переховували одеських євреїв Терлецьких Анатолія, Наталію та їхню матір Іту в підвалі, на горищі будинку в занедбаній вугільній шахті й за підробленими документами визволили їх із Вознесенського табору. По війні Наталія Святна (Терлецька) зібрала необхідні матеріали, щоб віддячити рятівникам. У 2004 р. родина Домущеїв удостоєна звання «Праведник народів світу»

During the Nazi occupation, three Ukrainian families from Donetsk and Mykolaiv regions (Sosnovskyi, Domushchei, Chebanka) hid the Jews from Odesa – Anatoliy, Nataliya and their mother Ita Terletska. They were hidden in the basement, in the attic of a house and in the abandoned coal mine. After the war, Nataliya Sviatna (Terletska) collected the necessary materials to thank the rescuers. In 2004 the Domushcheis was awarded the title of “Righteous Among the Nations”

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Анатолій і Наталія Терлецькі
Anatoliy and Nataliya Terletska
Походження 1946
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено хлопчика і дівчинку, стоячи, на повний зріст, анфас, у шапках, кожушках, валянках і калошах. Хлопчик правою рукою тримається за стілець, лівою обіймає дівчинку. У приміщенні. Світлина копійна
There are a boy and a girl, standing in the room, full growth, full face, in hats, fur coats, felt boots (valenki) and galoshes (rubbers). The boy holds the chair with his right hand, embraces the girl with his left one. Photocopy
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою: «Великій і душевній сім’ї Домущеїв від вдячних Терлецьких на пам’ять про те, як багато доброго ви зробили в нашому житті. 15.08.2004 р. Фото 1946 р. м. Одеса».
On the back side there is an inscription in Russian: “To the big and sincere Domushcheis from the grateful Terletskyis in memory of how much good you have done in our life. 15.08.2004. Photo of 1946, Odesa”
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, кути заломлені
Shabby, crumpled corners
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size: 15,0х10,0 см/cm
Матеріал Фотопапір, кулькова ручка. Рhoto paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Black and white printing, handwr
Історія оригіналу Створення: Produced : I пол. ХХ ст. The first half of the XXth century. Точнa датa: Date: 1946. Місце : Place: м. Одеса, Україна. Odesa, Ukraine
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Голокост. Українці-рятівники Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Holocaust. Ukrainian rescuers
Періоди і дати I пол. ХХ ст. The first half of the XXth century
Території, міста м. Одеса, Україна. Odesa, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Анатолій Терлецький, Наталія Терлецька, Іта Терлецька, Сосновські, Домущеї, Чебанки Anatoliy Terletskyi, Nataliya Terletska, Ita Terletska, the Sosnovskyis, the Domushcheis, the Chebankas
Пошукові терміни Україна, Донеччина, Миколаївщина, Одеса, євреї, Голокост, табори, «Праведник народів світу». Ukraine, Donetsk region, Mykolaiv region, Odesa, Jews, Holocaust, camps, “Righteous Among the Nations”
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 3.62 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/745
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/745
Дата онлайнової публікації 2021-09-23
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex