Цифрові колекції

Фото окремого батальйону радянських партизанів ім. Сталіна подароване Петру Лисаку. 22.09.1944
The photo of Stalin separate battalion of Soviet partisans which was presented to Petro Lysak. 22.09.1944

Уродженець Київщини. У середині 1930-х рр. учителював на Харківщині. У 1938 р. призваний до лав Червоній армії. Учасник радянсько-фінляндської війни. Під час німецько-радянської війни брав участь в обороні Києва, організації підпільної боротьби на Київщині. Заарештований у червні 1942 р., в'язень нацистських таборів на території Німеччини та Франції. Один із організаторів групової втечі 16 лютого 1943 р. з табору Пастер (м. Ланс). Обіймав керівні посади в партизанських загонах, сформованих із колишніх

Уродженець Київщини. У середині 1930-х рр. учителював на Харківщині. У 1938 р. призваний до лав Червоній армії. Учасник радянсько-фінляндської війни. Під час німецько-радянської війни брав участь в обороні Києва, організації підпільної боротьби на Київщині. Заарештований у червні 1942 р., в'язень нацистських таборів на території Німеччини та Франції. Один із організаторів групової втечі 16 лютого 1943 р. з табору Пастер (м. Ланс). Обіймав керівні посади в партизанських загонах, сформованих із колишніх радянських військовополонених у Франції. По війні мешкав у м. Київ, удостоєний звання «Відмінник народної освіти»

From Kyiv region. In the middle of the 1930s, he worked as a teacher in the Kharkiv region. In 1938 he was mobilized in the Red Army. He was a participant in the Soviet-Finnish War. He participated in the defense of Kyiv, the organization of the underground movement in the Kyiv region during the German-Soviet war. He was arrested in June 1942 and became a prisoner of Nazi camps in Germany and France. He was one of the organizers of the group escape from the Pasteur camp (Lance) on February 16, 1943. He held senior positions in partisan units, which were formed from former Soviet prisoners of war in France. He lived in Kyiv after the war, he was awarded the title of "Excellence in Public Education"

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Фото окремого батальйону радянських партизанів ім. Сталіна подароване Петру Лисаку
The photo of Stalin separate battalion of Soviet partisans which was presented to Petro Lysak
Походження 22.09.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено 197 осіб: 187 чоловіків та 10 жінок, стоячи, сидячи й лежачи, у 9 рядів. Анфас, у головних уборах і без, у куртках, кітелях, піджаках, жилетках, сорочках, краватках, із шаликами на шиях, у штанях, сукнях та чоботях. У двох чоловіків голови перев'язані бинтами. У чотирьох жінок на лівій руці біла пов'язка із червоним хрестом. Двоє чоловіків тримають знамена: у 4-му ряду по центру в руках прапор Радянського Союзу у вертикальному положенні; у 9-му ряду по центру на древку, ймовірно, прапор окремого батальйону. Майже половина зображених мають стрілецьку зброю або осколкові гранати. Унизу напис російською мовою білими друкарськими літерами: «Окремий батальйон радянських партизанів у Франції. 22-IX-1944 р.». На тлі дерев та будинку
There is a picture of 197 people: 187 men and 10 women They are standing, sitting and lying, in 9 rows. They are full face, in hats and without, in jackets, coats, vests, shirts, ties, with scarves around their necks, in pants, dresses and boots. The heads of two men are bandaged. Four women have a white armlet with a red cross on their left arms. Two men are taking flags: there is the flag of the Soviet Union in vertical position in the 4th row in the center in the hands; there is probably a flag of a separate battalion on the pole in the 9th row in the center. Almost a half of all depicted people have firearms or shrapnel grenades. There is an inscription in Russian in white typographical letters at the bottom: “A separate battalion of Soviet partisans in France. 22-IX-1944 ». There is the background of trees and house
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою синім чорнилом: «Лисаку Петрові Івановичу, який боровся у глибокому тилу німецько-фашистських військ за честь і свободу нашої Радянської Батьківщини. Командир батальйону Слободинський. Начальник штабу б-ну Кулахов». Підписи командира окремого батальйону Марка Слободинського та начальника штабу Кулахова, печатка окремого батальйону
There is an inscription in Russian with blue ink on the back side: “To Lysak Petro Ivanovich, who had fought for the honor and freedom of our Soviet Motherland in the deep rear of the Nazi troops. A commander of battalion Slobodynsʹkyy. Chief of headqaurter of b-n Kulakhov". There are signatures of a commander of the separate battalion Mark Slobodynsʹkyy and the chief of headqaurter Kulakhov, the seal of a separate battalion
Стан збереження та дефекти оригіналу Прим’ятий, нижні кути відірвані, верхні заламані, згини, на звороті сліди клею, позначки простим олівцем
Crushed, the lower corners are torn off, the upper ones are broken, bends, there traces of glue on the back side and marks with a pencil
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 20,0 х 15,0 см / cm
Матеріал Фотопапір глянцевий, чорнило. Glossy photo paper, ink
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 22.09.1944 - 22.09.1944. Місце : Place: Франція. France
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація У вересні 1944 р. за дорученням радянської військової місії із партизанських груп та загонів, сформованих із радянських військовополонених, які діяли під егідою підпільного штабу радянських партизанських загонів на півночі Франції, було створено Окремий батальйон радянських партизанів, який пізніше отримав почесне найменування «ім. Сталіна». Петро Лисак був призначений на посаду заступника командира окремого батальйону з політичної частини
There were partisan groups and detachments, formed from former Soviet prisoners of war, that operated under the control of The underground headquarters of Soviet partisans units in northern France. In September 1944, Stalin separate battalion of Soviet partisans was created on the order of the Soviet military mission on the base of that groups and detachments. Petro Lysak became a deputy of a commander of a separate battalion from the political part
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Радянсько-фінляндська війна. Бойові дії на території України 1941 р. Оборона Києва 1941 р. Рух Опору в окупованій Україні: Київщина. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Рух Опору у Франції. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Hostilities in Ukraine in 1941. The defence of Kyiv in 1941. The Resistance movement in occupied Ukraine: Kyiv region. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. The Resistance movement in France
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Франція. France
Особи, пов’язані з музейним предметом Петро Лисак, Марк Слободинський, Кулахов. Petro Lysak, Mark Slobodynsʹkyy, Kulakhov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Київщина, Червона армія, Київ, підпілля, нацистські табори, Франція, табір Пастер, Ланс, партизани, освітяни. World War II, Europe, Ukrainians, Kyiv region, the Red Army, Kyiv, underground, Nazi camps, France, Pasteur camp, Lance, partisans, educators
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.42 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/923
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/923
Дата онлайнової публікації 2021-11-29
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex