Цифрові колекції

Марк Слободинський серед партизанів окремого батальйону радянських партизанів ім. Сталіна. 22.09.1944
Mark Slobodynsʹkyy among the partisans of Stalin separate battalion of Soviet partisans. 22.09.1944

Уродженець Вінниччини. Від 1935 р. у лавах Червоної армії. Політрук у повітрянодесантних військах. Із початком німецько-радянської війни учасник оборонних боїв на території України. Потрапив у полон, вивезений до трудового табору Бомон, департамент Па-де-Кале на півночі Франції. Учасник табірного підпілля, з табору втік. Учасник руху Опору у Франції. У вересні 1944 р. очолив окремий батальйон радянських партизанів, який пізніше отримав почесне найменування «ім. Сталіна» й діяв на півночі країни.

Уродженець Вінниччини. Від 1935 р. у лавах Червоної армії. Політрук у повітрянодесантних військах. Із початком німецько-радянської війни учасник оборонних боїв на території України. Потрапив у полон, вивезений до трудового табору Бомон, департамент Па-де-Кале на півночі Франції. Учасник табірного підпілля, з табору втік. Учасник руху Опору у Франції. У вересні 1944 р. очолив окремий батальйон радянських партизанів, який пізніше отримав почесне найменування «ім. Сталіна» й діяв на півночі країни. По війні зазнав більшовицьких репресій, реабілітований. Мешкав у Нижньому Поволжі, активний учасник ветеранського руху, дослідник руху Опору у Франції

From Vinnytsia region. In 1935 he was mobilized in the Red Army. He was a political instructor in the airborne troops. He participated in defensive battles on the territory of Ukraine after the beginning of the German-Soviet war. He became a prisoner of war and was transported to the Beaumont labor camp in the Pas-de-Calais department in northern France. He was a participant in the camp underground, escaped from the camp later. He was a participant in the Resistance movement in France. In September 1944, he became a commander of Stalin separate battalion of Soviet partisans, which operated in the northern part of the country. He was repressed after the war, rehabilitated. He lived in Lower Volga Region and was an active participant in the veterans' movement, a researcher of the Resistance movement in France

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Марк Слободинський серед партизанів окремого батальйону радянських партизанів ім. Сталіна
Mark Slobodynsʹkyy among the partisans of Stalin separate battalion of Soviet partisans
Походження 22.09.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено 197 осіб: 187 чоловіків та 10 жінок, стоячи, сидячи й лежачи, у 9 рядів. Анфас, у головних уборах і без, у куртках, кітелях, піджаках, жилетках, сорочках, краватках, із шаликами на шиях, у штанях, сукнях та чоботях. У двох чоловіків голови перев'язані бинтами. У чотирьох жінок на лівій руці біла пов'язка із червоним хрестом. Двоє чоловіків тримають знамена: у 4-му ряду по центру в руках прапор Радянського Союзу у вертикальному положенні; у 9-му ряду по центру на древку, ймовірно, прапор окремого батальйону. Майже половина зображених мають стрілецьку зброю або осколкові гранати. Унизу напис російською мовою білими друкарськими літерами: «Окремий батальйон радянських партизанів у Франції. 22-IX-1944 р.». На тлі дерев та будинку.
Марк Слободинський – праворуч від чоловіка з прапором СРСР у 4-му ряду
There is a picture of 197 people: 187 men and 10 women They are standing, sitting and lying, in 9 rows. They are full face, in hats and without, in jackets, coats, vests, shirts, ties, with scarves around their necks, in pants, dresses and boots. The heads of two men are bandaged. Four women have a white armlet with a red cross on their left arms. Two men are taking flags: there is the flag of the Soviet Union in vertical position in the 4th row in the center in the hands; there is probably a flag of a separate battalion on the pole in the 9th row in the center. Almost a half of all depicted people have firearms or shrapnel grenades. There is an inscription in Russian in white typographical letters at the bottom: “A separate battalion of Soviet partisans in France. 22-IX-1944 ».There is the background of trees and house.
Mark Slobodynsʹkyy is to the right side of the man with the flag of the USSR in the 4th row
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою синім чорнилом: «Лисаку Петрові Івановичу, який боровся у глибокому тилу німецько-фашистських військ за честь і свободу нашої Радянської Батьківщини. Командир батальйону Слободинський. Начальник штабу б-ну Кулахов». Підписи командира окремого батальйону Марка Слободинського та начальника штабу Кулахова, печатка окремого батальйону
There is an inscription in Russian with blue ink on the back side: “To Lysak Petro Ivanovich, who had fought for the honor and freedom of our Soviet Motherland in the deep rear of the Nazi troops. A commander of battalion Slobodynsʹkyy. Chief of headqaurter of b-n Kulakhov". There are signatures of a commander of the separate battalion Mark Slobodynsʹkyy and the chief of headqaurter Kulakhov, the seal of a separate battalion
Стан збереження та дефекти оригіналу Прим’ятий, нижні кути відірвані, верхні заламані, згини, на звороті сліди клею, позначки простим олівцем
Crushed, the lower corners are torn off, the upper ones are broken, bends, there traces of glue on the back side and marks with a pencil
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 20,0 х 15,0 см / cm
Матеріал Фотопапір глянцевий, чорнило. Glossy photo paper, ink
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 22.09.1944 - 22.09.1944. Місце : Place: Франція. France
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація У вересні 1944 р. за дорученням радянської військової місії із партизанських груп та загонів, сформованих із радянських військовополонених, які діяли під егідою підпільного штабу радянських партизанських загонів на півночі Франції, було створено Окремий батальйон радянських партизанів, який пізніше отримав почесне найменування «ім. Сталіна»
There were partisan groups and detachments, formed from former Soviet prisoners of war, that operated under the control of The underground headquarters of Soviet partisans units in northern France. In September 1941, Stalin separate battalion of Soviet partisans was created on the order of the Soviet military mission on the base of that groups and detachments
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України у 1941 р. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Рух Опору у Франції. Радянська репресивно-каральна система 1930–1950 рр. Ветеранський рух. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Hostilities in Ukraine in 1941. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. The Resistance movement in France. Soviet repressive and retributive system of 1930s-1950s. Veterans’ movement. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Франція. France
Особи, пов’язані з музейним предметом Марк Слободинський, Петро Лисак, Кулахов. Mark Slobodynsʹkyy, Petro Lysak, Kulakhov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Вінниччина, Червона армія, політруки, десантники, нацистські табори, табір Бомон, підпілля, Па-де-Кале, Франція, Париж, рух Опору, партизани, репресії, реабілітовані, ветерани, дослідники, архів. World War II, Europe, Ukrainians, Vinnytsia region, Red Army, political instructors, paratroopers, Nazi camps, France, Beaumont camp, underground, Pas-de-Calais, Paris, Resistance movement, partisans, repatriation, repression, rehabilitated, veterans
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.42 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/940
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/940
Дата онлайнової публікації 2021-12-10
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex