Цифрові колекції

Бойова характеристика (копія) Леоніда Беренштейна. 09.12.1944
The characteristics (a copy) of the military activities of Leonid Berenshteyn. 09.12.1944

Єврей. Уродженець Вінниччини, пережив Голодомор-геноцид. У 1939 р. призваний до Червоної армії, напередодні німецько-радянської війни закінчив Ростовське загальновійськове училище. Учасник оборони м. Київ у 1941 р. У вересні 1941 р. потрапив у «Київський котел», поранений у боях у районі с. Оржиця (нині – селище міського типу у складі Лубенського району Полтавської області), зумів уникнути полону. У березні 1942 р. – грудні 1943 р. – учасник руху Опору на Черкащині. 10 травня 1944 р. на чолі партизанського

Єврей. Уродженець Вінниччини, пережив Голодомор-геноцид. У 1939 р. призваний до Червоної армії, напередодні німецько-радянської війни закінчив Ростовське загальновійськове училище. Учасник оборони м. Київ у 1941 р. У вересні 1941 р. потрапив у «Київський котел», поранений у боях у районі с. Оржиця (нині – селище міського типу у складі Лубенського району Полтавської області), зумів уникнути полону. У березні 1942 р. – грудні 1943 р. – учасник руху Опору на Черкащині. 10 травня 1944 р. на чолі партизанського загону ім. Пожарського десантований на південний схід Польщі. Учасник руху Опору в Польщі та Чехословаччині. По війні мешкав у м. Київ, активний учасник ветеранського руху, автор книжок спогадів про Другу світову війну. У 1993 р. емігрував до Ізраїлю, нагороджений орденами «За мужність» І ст. та Богдана Хмельницького ІІІ ст. У квітні 2021 р. на державному телебаченні Ізраїлю вийшов художньо-документальний фільм режисера Р. Шумунова «Беренштейн – останній партизан» (російською мовою)

Jewish. From Vinnytsia region. He survived the Holodomor genocide. In 1939 he was mobilized in the ranks of the Red Army. He graduated from Rostov Military Academy before the German-Soviet war. He participated in the defense of Kyiv in 1941. In September 1941 he was in the “Kyiv encirclement”, was injured during hostilities near the village of Orzhytsya (now it’s a town in Lubny district of Poltava region), but he didn’t become a prisoner of war. From March 1942 to December 1943 he was a participant of the Resistance movement in Cherkasy region. He became a commander of Pozharsʹkyy partisan detachment. The partisan detachment landed in the southeastern part of Poland on the 10th of May 1944. He participated in the Resistance movement in Poland and Czechoslovakia. He lived in Kyiv after the war. He was an active participant in the veterans' movement, an author of memoirs about the Second World War. In 1993 he emigrated to Israel, he was awarded the First Class Order for Courage and the Third Class Order of Bohdan Khmelnytsky. In April 2021, the state television of Israel released the docufiction film directed by R. Shumunov "Berenshteyn – the last partisan" (in Russian)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Штаб партизанського руху при Військовій раді 1-го Українського фронту
The Partisan movement headquarters at the Military council of the 1st Ukrainian Front
Назва Бойова характеристика (копія) Леоніда Беренштейна
The characteristics (a copy) of the military activities of Leonid Berenshteyn
Походження 09.12.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На двох аркушах жовтого кольору однобічний машинопис
There is a one-sided typewriting on two yellow sheets
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, прим’ятий, потертий, виправлення чорнилом синього кольору, на одному з аркушів правий верхній кут загнутий, ліворуч у верхній частині скраю розрив
Yellowed, dirty, crushed, frayed, there are corrections with blue ink, the upper right corner is bent on one of the sheets, there is a gap of the edge on the left at the top
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 30,0 х 21,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило. Paper, ink
Техніка Машинопис. Typewriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 09.12.1944 - 09.12.1944. Місце : Place: СРСР. USSR
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Містить інформацію про діяльність Леоніда Беренштейна на посаді командира партизанського загону ім. Пожарського.
10 травня 1944 р. Л. Беренштейн на чолі партизанського загону ім. Пожарського десантований на південний схід Польщі. Упродовж травня – липня 1944 р. партизанський загін проводив диверсії на комунікаціях противника в районі залізничних ст. Сянок – Перемишль на території Польщі. Згодом, передислокувавшись на північний схід Чехословаччини, впродовж серпня – листопада 1944 р. – в районі залізничних ст. Гуменне – Меджилабірці, в тилу «лінії Арпада» – німецьких та угорських укріплень у Карпатах.
Після придушення Словацького національного повстання наприкінці жовтня 1944 р. противник зосередив значні сили на сході Чехословаччини й розпочав наступ на райони, охоплені партизанською боротьбою. Партизанський загін ім. Пожарського разом з іншими радянськими партизанськими загонами відступив на північ. Прорвавши оборону противника, він перейшов лінію фронту і 24 листопада 1944 р. з’єднався з частинами 4-го Українського фронту
It contains information about the activities of Leonid Berenshteyn as a commander of Pozharsʹkyy partisan detachment.
The partisan detachment landed in the south-eastern part of Poland on the 10th of May 1944. The partisan detachment provided diversions on enemy communications in the area of railway stations Syanok – Przemyśl. Later the partisan detachment relocated to the north-eastern part of Czechoslovakia. The partisans provided diversions in the area of railway stations Humenne – Medzhylabirtsi, in the rear of the "Arpad line" - German and Hungarian fortifications in the Carpathians from August to November 1944.
The Slovak National Uprising was suppressed in late October 1944. After that, the enemy concentrated considerable forces in the eastern part of Czechoslovakia and started an offensive in partisan territories. Pozharsʹkyy partisan detachment, with other Soviet partisan units, withdrew to the north. They broke the enemy's defense, crossed the front line, and joined with the units of the 4th Ukrainian Front on the 24th of November, 1944
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Євреї в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Бойові дії на території України в 1941 р.: Оборона Києва. Рух Опору в Україні. Рух Опору в Польщі. Рух Опору в Чехословаччині. Ветеранський рух. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Jewish in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Jewish in the ranks of the Red Army. Hostilities in Ukraine in 1941.: The defence of Kyiv. The Resistance movement in Poland. The Resistance movement in Czechoslovakia. Veterans’ movement. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща, Чехословаччина. Poland, Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Леонід Беренштейн, Іван Бовкун, Петро Дубовий, Дмитро Горячий. Leonid Berenshteyn, Ivan Bovkun, Petro Dubovyy, Dmytro Horyachyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, євреї, Вінниччина, «Київський котел», Черкащина, партизан, мінер, підривник, рух Опору, Польща, Чехословаччина, проживання в Україні, Київ, мемуари, Ізраїль. World War II, Europe, Jewish people, Vinnytsia region, “Kyiv encirclement”, Cherkasy region, partisan, sapper, Resistance movement, Poland, Czechoslovakia, living in Ukraine, Kyiv, memoirs, Israel
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 0.67 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/953
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/953
Дата онлайнової публікації 2021-12-17
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex