Цифрові колекції

Марія Бобирьова. 1944
Mariya Bobyrʹova. 1944

Через специфіку діяльності розвідниці певних відомостей із її біографії досі бракує. Уродженка Полтавщини. У 1940 р. закінчила Харківський педагогічний інститут іноземних мов і почала викладати німецьку мову у військовому училищі зв’язку та військово-медичному училищі в м. Харків. Восени 1941 р., залишилась у м. Харків для проведення підпільної діяльності під час окупації. У 1943 р. десантована в м. Вінниця, працювала перекладачкою в місцевій комендатурі, де проводила розвідувальну діяльність. 7

Через специфіку діяльності розвідниці певних відомостей із її біографії досі бракує. Уродженка Полтавщини. У 1940 р. закінчила Харківський педагогічний інститут іноземних мов і почала викладати німецьку мову у військовому училищі зв’язку та військово-медичному училищі в м. Харків. Восени 1941 р., залишилась у м. Харків для проведення підпільної діяльності під час окупації. У 1943 р. десантована в м. Вінниця, працювала перекладачкою в місцевій комендатурі, де проводила розвідувальну діяльність. 7 серпня 1944 р. у складі розвідувальної групи «Авангард» десантована в районі м. Краків (Польща), згодом група передислокувалась до Чехословаччини. Учасниця руху Опору в Польщі та Чехословаччині. По війні мовознавиця М. Бобирьова здобула науковий ступінь доктора філологічних наук та вчене звання професора Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний університет), нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ст.

There is a lack of certain information about her, because of the specifics of the intelligence officer's activities. From Poltava region. In 1940 she graduated from the Kharkiv Pedagogical Institute of Foreign Languages and began teaching German at the Military academy of liaison and the Military medical academy in Kharkiv. In the autumn of 1941, she stayed in Kharkiv to participate in underground activities during the occupation. In 1943 she landed in Vinnytsia, worked as an interpreter at the local commandant's office, where she provided intelligence activities. She in the ranks of intelligence group “Avanhard” landed near Krakow (Poland) on the 7th of August 7, 1944. Later the group relocated to Czechoslovakia. She was a participant of the Resistance movement in Poland and Czechoslovakia. A linguist Mariya Bobyrʹova became a Doctor of Sciences in philology and a professor of the Kyiv State Pedagogical Institute of Foreign Languages (now - Kyiv National Linguistic University) after the war. She was awarded the Third Class Order for Courage

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Марія Бобирьова
Mariya Bobyrʹova
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, анфас, без головного убору, ймовірно, в куртці та блузці
There is a bust picture, full face, without a hat, probably in a jacket and blouse
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті написи. Олівцем: «Бобирьова Марія Максимівна», фіолетовим чорнилом: «1944»
There are inscriptions on the back side: with pencil: "Bobyrʹova Mariya Maksymivna", with purple ink: "1944"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, прим'ятий, забруднений, внизу та по краях розриви до 2,5 см, кути заламані. Правий нижній – відсутній, посередині згин
Yellowed, frayed, crushed, dirty, gaps up to 2.5 cm at the bottom and on the edges, the corners are broken. The lower right corner is absent, there is a bend in the middle
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 8,7 х 13,7 см / cm
Матеріал Фотопапір, чорнило, олівець. Glossy photo paper, ink, pencil
Техніка Фотодрук, рукопис . Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1944 - 1944. Місце : Place: Чехословаччина. Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація У вересні 1944 р. Марія Бобирьова, вона ж «Тамара» (псевдонім обраний на згадку про доньку), вона ж «Марія Свобода», фольксдойче (німкеня) з м. Краків, оселилась у м. Карвіна (Чехія), а згодом переїхала до м. Острава – індустріального центру Чеської Сілезії. Досконале знання німецької мови, добре володіння польською та достатній рівень чеської дозволили розвідниці, співпрацюючи з польським та чехословацьким комуністичним підпіллям, успішно проводити діяльність, не викликаючи підозр у місцевого населення та контррозвідки противника
In September 1944, Mariya Bobyrʹova, she’s "Tamara" (a nickname was chosen in memory of daughter), she’s “Mariya Svoboda” a Volksdeutsche (German) from Krakow, settled in Karvina (Czech Republic), and later removed to Ostrava – the industrial center of Czech Silesia. Perfect knowledge of German, good level of Polish and Czech helped her to successfully provide intelligence activities with the help of Polish and Czechoslovak communist underground and protected her from the suspicion of the local population and counterintelligence services of the enemy
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Радянські спецслужби. Рух Опору в Україні. Рух Опору в Польщі. Рух Опору в Чехословаччині: Чехія. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни . The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Soviet intelligence agencies. The Resistance movement in Ukraine. The Resistance movement in Poland. The Resistance movement in Czechoslovakia. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща, Чехословаччина. Poland, Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Марія Бобирьова. Mariya Bobyrʹova
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Полтавщина, Харків, освітяни, підпілля, Вінниця, розвідники, «Авангард», Польща, Краків, партизани, Чехословаччина, Карвіна, Острава, Київ, мовознавці. World War II, Europe, Ukrainians, Poltava, Kharkiv, educators, underground, Vinnytsia, intelligence officers, Avanhard, Poland, Krakow, partisans, Czechoslovakia, Karvina, Ostrava, Kyiv, linguists
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.44 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/958
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/958
Дата онлайнової публікації 2021-12-24
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex