Цифрові колекції

Грамота почесної громадянки с. Рашковиці (Чехословаччина) Марії Бобирьової. 1970-ті
The diploma of Mariya Bobyrʹova who is the honorary citizen of village Raskovic Czechoslovakia. 1970s

Через специфіку діяльності розвідниці певних відомостей із її біографії досі бракує. Уродженка Полтавщини. У 1940 р. закінчила Харківський педагогічний інститут іноземних мов і почала викладати німецьку мову у військовому училищі зв’язку та військово-медичному училищі в м. Харків. Восени 1941 р., залишилась у м. Харків для проведення підпільної діяльності під час окупації. У 1943 р. десантована в м. Вінниця, працювала перекладачкою в місцевій комендатурі, де проводила розвідувальну діяльність. 7

Через специфіку діяльності розвідниці певних відомостей із її біографії досі бракує. Уродженка Полтавщини. У 1940 р. закінчила Харківський педагогічний інститут іноземних мов і почала викладати німецьку мову у військовому училищі зв’язку та військово-медичному училищі в м. Харків. Восени 1941 р., залишилась у м. Харків для проведення підпільної діяльності під час окупації. У 1943 р. десантована в м. Вінниця, працювала перекладачкою в місцевій комендатурі, де проводила розвідувальну діяльність. 7 серпня 1944 р. у складі розвідувальної групи «Авангард» десантована в районі м. Краків (Польща), згодом група передислокувалась до Чехословаччини. Учасниця руху Опору в Польщі та Чехословаччині. По війні мовознавиця М. Бобирьова здобула науковий ступінь доктора філологічних наук та вчене звання професора Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний університет), нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ст.

There is a lack of certain information about her, because of the specifics of the intelligence officer's activities. From Poltava region. In 1940 she graduated from the Kharkiv Pedagogical Institute of Foreign Languages and began teaching German at the Military academy of liaison and the Military medical academy in Kharkiv. In the autumn of 1941, she stayed in Kharkiv to participate in underground activities during the occupation. In 1943 she landed in Vinnytsia, worked as an interpreter at the local commandant's office, where she provided intelligence activities. She in the ranks of intelligence group “Avanhard” landed near Krakow (Poland) on the 7th of August 7, 1944. Later the group relocated to Czechoslovakia. She was a participant of the Resistance movement in Poland and Czechoslovakia. A linguist Mariya Bobyrʹova became a Doctor of Sciences in philology and a professor of the Kyiv State Pedagogical Institute of Foreign Languages (now - Kyiv National Linguistic University) after the war. She was awarded the Third Class Order for Courage

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Сільська управа с. Рашковиці (Чехословаччина)
The council of village Raskovic Czechoslovakia
Назва Грамота почесної громадянки с. Рашковиці (Чехословаччина) Марії Бобирьової
The diploma of Mariya Bobyrʹova who is the honorary citizen of village Raskovic Czechoslovakia
Походження 1970-ті
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На друкарському бланку в прямокутній рамці з рослинним візерунком, у верхньому правому куті зображення Глорії (янгол у жіночій подобі, в білій сукні, із золотою прикрасою на грудях, у лавровому вінку, із лавровою та пальмовою гілками в руках) у центральній частині на символічному пергаментному листі (стилізованому під амфору в нижній частині) із символічними сургучевими печатками – друкарський текст, завірений підписами та печаткою
There is a printed form with a rectangular frame with a floral pattern. There is an image of Gloria in in the upper right corner in a frame. Gloria is an angel in female form, in a white dress, with gold ornaments on the chest, in a laurel wreath, with laurel and palm branches in hands. There is an image of symbolic parchment sheet (stylized as an amphora at the bottom) with symbolic wax seals in the central part of a frame. There is a printed text on the parchment sheet, certified by signatures and the seal
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Підписи трьох членів сільської управи с. Рашковиці (Чехословаччина), печатка сільської управи
There are signatures of the members of the council of village Raskovic Czechoslovakia, the seal of the council
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, слiди клею, багато надривiв угорі, один великий розрив унизу, лiворуч у нижньому кутi отвiр
Yellowed, frayed, there are traces of glue, a lot of tears at the top part and one large gap at the bottom, a hole in the lower left corner
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 60,0 х 48,0 см / cm
Матеріал Папір, фарба, ручка. Paper, paint, pen
Техніка Друк кольоровий, рукопис. Color printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ пол. ХХ ст. / The 2nd part of XX century. Точні дати : Date: 1970 - 1979. Місце : Place: с. Рашковиці, Чехословаччина. Raskovic Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Чеська. Czech
Анотація Від вересня 1944 р. Марія Бобирьова у співпраці з польським та чехословацьким комуністичним підпіллям проводила розвідувальну діяльність у м. Острава – індустріальному центрі Чеської Сілезії (центральна частина Чехословаччини). Ймовірно, у квітні 1945 р. розвідниця долучилась до вигнання нацистів із с. Рашковиці (за 30 км на південний схід від м. Острава)
Since September 1944 Mariya Bobyrʹova with the help of Polish and Czechoslovak communist underground provided intelligence activities in Ostrava – the industrial center of Czech Silesia (the central part of Czechoslovakia). Appromaximetly, in April 1945 an intelligence officer participated in the expulsion of the Nazis from the village Raskovic (it’s near 30 km to the south-east from Ostrava)
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Радянські спецслужби. Рух Опору в Україні. Рух Опору в Польщі. Рух Опору в Чехословаччині: Чехія. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Soviet intelligence agencies. The Resistance movement in Ukraine. The Resistance movement in Poland. The Resistance movement in Czechoslovakia. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Марія Бобирьова. Mariya Bobyrʹova
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Полтавщина, Харків, освітяни, підпілля, Вінниця, розвідники, «Авангард», Польща, Краків, партизани, Чехословаччина, Карвіна, Острава, Київ, мовознавці. World War II, Europe, Ukrainians, Poltava, Kharkiv, educators, underground, Vinnytsia, intelligence officers, Avanhard, Poland, Krakow, partisans, Czechoslovakia, Karvina, Ostrava, Kyiv, linguists
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.36 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/959
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/959
Дата онлайнової публікації 2021-12-24
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex