Цифрові колекції

Партійне посвідчення Івана Гарагонича. [25.02.1945]
ID of the Communist Party of Transcarpathian Ukraine of Ivan Harahonych. [25.02.1945]

Уродженець Закарпаття. У 1937 р. вступив до Комуністичної партії Чехословаччини. Упродовж 1937–1939 рр. проходив строкову службу в чехословацькій армії. Щоб уникнути репресій угорських окупантів, у ніч на 7 травня 1940 р. нелегально перетнув кордон із СРСР. Був заарештований і засуджений до п'яти років виправних таборів. Покарання відбував на шахтах Печори (північ європейської частини Росії). У грудні 1942 р. потрапив під спеціально оголошену амністію для охочих вступити до 1-го Чехословацького окремого

Уродженець Закарпаття. У 1937 р. вступив до Комуністичної партії Чехословаччини. Упродовж 1937–1939 рр. проходив строкову службу в чехословацькій армії. Щоб уникнути репресій угорських окупантів, у ніч на 7 травня 1940 р. нелегально перетнув кордон із СРСР. Був заарештований і засуджений до п'яти років виправних таборів. Покарання відбував на шахтах Печори (північ європейської частини Росії). У грудні 1942 р. потрапив під спеціально оголошену амністію для охочих вступити до 1-го Чехословацького окремого піхотного батальйону, сформованого 5 січня 1942 р. в Поволжі. Учасник вигнання нацистів із Київщини й боїв на лінії Арпада – німецьких та угорських укріплень у Карпатах. У грудні 1944 р. демобілізований, брав участь у заходах щодо входження Закарпаття до складу УРСР, упродовж 1955–1963 рр. очолював Закарпатський облвиконком, мешкав у м. Ужгород

From Transcarpathia. In 1937 he joined the Communist Party of Czechoslovakia. During 1937–1939 he served in the Czechoslovak Army. He illegally crossed the borderline to USSR on the night of the 7th of May, 1940, to avoid the repression of the Hungarian occupiers. He was arrested and sentenced to 5 years in a Soviet camp. He was imprisoned in Pechora (it's the northern part of the European part of Russia). In December 1942 he was liberated with the help of a special amnesty for those who wanted to join the 1st Czechoslovak separate infantry battalion, which was formed on the 5th of January 1942 in the Volga region. He participated in the expulsion of the Nazis from Kyiv region and the hostilities on the Arpad line – German and Hungarian fortifications in the Carpathians. In December 1944 he was demobilized. He participated in measures for accession Transcarpathia in the Ukrainian SSR. He was headed of Transcarpathian Regional Executive Committee during 1955-1963, lived in Uzhhorod

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Центральний комітет Комуністичної партії Закарпатської України
The Central Committee of the Communist Party of Transcarpathian Ukraine
Назва Партійне посвідчення Івана Гарагонича
ID of the Communist Party of Transcarpathian Ukraine of Ivan Harahonych
Походження [25.02.1945]
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу У вигляді книжечки, у м'якій обкладинці червоного кольору із відтисками золотавого кольору: напис великими літерами (друкарським шрифтом) «ЦК. КПЗУ» та зображення п'ятикутної зірки, із перехрещеними серпом та молотом, уміщеними в ній; у розвороті ліворуч – портретне фото (зображення погрудне, анфас із поворотом корпусу ліворуч, без головного убору, у смугастому піджаку, жилетці, сорочці та краватці), завірене підписом; праворуч – друкарський бланк, заповнений рукописом, завірений підписами та печаткою
There is in the form of a booklet with a red paperback with gold color prints. There is the inscription in capital letters (in print) "CC. KPZU ”and the picture of crossed sickle and hammer placed in a pentagonal star. There is a portrait photo (a bust picture, full face with a turn of the body on the left, without a hat, in a striped jacket, vest, shirt and tie) sertified by the signature in expanded on the left side. There is a printed form filled with handwriting, certified by signatures and the seal on the right side
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Підписи секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Закарпатської України (особа не встановлена), начальника відділу кадрів С. Борканюка та Івана Гарагонича, печатка ЦК КП Закарпатської України
There are signatures of a aecretary of the Central Committee of the Communist Party of Transcarpathian Ukraine (person not identified), a head of the personnel department S. Borkanyuk and Ivan Harahonych, the seal of the Central Committee of the Communist Party of Transcarpathian Ukraine
Стан збереження та дефекти оригіналу Забруднений, потертий, пожовтілий, печатка вигоріла
Dirty, frayed, yellowed, the seal is burned out
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 14,5 х 9,5 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, рукопис, фотодрук. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: [25.02.1945] - [25.02.1945]. Місце : Place: м. Ужгород, Чехословаччина. Uzhhorod, Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація Четарж (сержант) Іван Гарагонич – командир взводу протитанкової батареї у складі 1-ї окремої Чехословацької бригади армії Чехословаччини.
30 грудня 1944 р. в боях за с. Руда (нині – у складі Сквирської міської громади Білоцерківського району Київської області) був тяжко поранений і відправлений на лікування до м. Москва, згодом – до м. Гагри (нині – тимчасово окупована територія Грузії), згодом відзначений медаллю «За відвагу».
Комуністична партія Закарпатської України була створена 13 листопада 1944 р. в м. Мукачево, тоді ж таки було обрано її Центральний комітет.
Ймовірно, це посвідчення Іван Гарагонич отримав 25 лютого 1945 р., коли працював у ЦК КП Закарпатської України, а цифра в даті видачі виправлена не була
Chetarzh (sergeant) Ivan Harahonych – a commander of a platoon of an anti-tank battery in the 1st Czechoslovak separate brigade of the Czechoslovak army.
He was seriously wounded on the 30th of December 1944 in the hostilities for the village Ruda (now it’s part of the Skvyra town community of Bila Tserkva district of Kyiv region). He was sent for treatment to Moscow, later - to Gagra (now it’s the temporarily occupied territory of Georgia). He was awarded the medal "For Courage" later.
The Communist Party of Transcarpathian Ukraine was founded on the 13th of November 1944 in Mukachevo. The Central Committee of the Party was elected on the same day.
Probably Ivan Harahonych got the ID on the 25th of February 1945, when he worked in the Central Committee of the Communist Party of Transcarpathian Ukraine. The digit in the date of issuing was not corrected
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Угорська окупація Закарпаття. Радянська репресивно-каральна система 1930–1950 рр. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах армії Чехословаччини. Бойові дії на території України 1943 р.: Київщина. Бойові дії на території Польщі. Повоєнний устрій Європи: Входження Закарпаття до складу УРСР. The Second Word War. Nazi occupation of Europe. Hungarian occupation of Transcarpathia. Soviet repressive and retributive system of 1930s-1950s. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Czechoslovak army. Hostilities in Ukraine in 1943: Kiyv region. Hostilities in Poland. Postwar system in Europe: accession of Transcarpathia in the Ukrainian SSR
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Іван Гарагонич, С. Борканюк. Ivan Harahonych, S. Borkanyuk
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Чехословаччина, Закарпаття, радянські табори, Чехословацька бригада, Київщина, Польща, лінія Арпада, комуністи, Ужгород. World War II, Europe, Ukrainians, Czechoslovakia, Transcarpathia, Soviet camps, Czechoslovak brigade, Kyiv region, Poland, Arpad line, communists, Uzhhorod
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.27 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/971
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/971
Дата онлайнової публікації 2022-01-06
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex