Цифрові колекції

Відпускний квиток Георгія Гича. 22.08.1945
The vacation certificate of Heorhiy Hych. 22.08.1945

Уродженець Київщини. Від 1933 р. працював у харчовій промисловості м. Ташкент (нині – Узбекистан). Від серпня 1941 р. служив у Червоній армії. Учасник оборони м. Москва 1941 р., битви на Курській дузі 1943 р., Корсунь-Шевченківської битви 1944 р. Того самого року направлений для проходження служби до 1-го Чехословацького армійського корпусу. Учасник боїв на лінії Арпада – німецьких та угорських укріплень у Карпатах, брав участь у боях на території Чехословаччини. По війні мешкав у м. Ташкент

Уродженець Київщини. Від 1933 р. працював у харчовій промисловості м. Ташкент (нині – Узбекистан). Від серпня 1941 р. служив у Червоній армії. Учасник оборони м. Москва 1941 р., битви на Курській дузі 1943 р., Корсунь-Шевченківської битви 1944 р. Того самого року направлений для проходження служби до 1-го Чехословацького армійського корпусу. Учасник боїв на лінії Арпада – німецьких та угорських укріплень у Карпатах, брав участь у боях на території Чехословаччини. По війні мешкав у м. Ташкент

From Kyiv region. From 1933 he worked in the food industry in Tashkent (now it’s Uzbekistan). From August 1941 he served in the ranks of the Red Army. He participated in the defense of Moscow in 1941, the Battle of the Kursk Arc in 1943, and the Battle of Korsun-Shevchenko in 1944. He was transferred to the ranks of the 1st Army Corps of the Czechoslovak Army the same year. He participated in the hostilities on the Arpad line – German and Hungarian fortifications in the Carpathians and in the territory of Czechoslovakia. He lived in Tashkent after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Представник Генерального штабу РСЧА при Чехословацькій армії
The Representative of the General Headquarters of the Red Army in the Czechoslovak Army
Назва Відпускний квиток Георгія Гича
The vacation certificate of Heorhiy Hych
Походження 22.08.1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Друкарський бланк зі штампом представника Генерального штабу РСЧА при Чехословацькій армії у верхньому лівому куті, заповнений машинописом, завірений підписами та печаткою; на лицьовій стороні – два штампи Аеропорту Москви в центральній частині аркуша; на звороті – два штампи (належність до організації не встановлено) у верхній частині аркуша
There is a printed form with the stamp of The Representative of the General Headquarters of the Red Army in the Czechoslovak Army in the upper left corner. It filled in typewriting, certified by signatures and the seal. There are two stamps of the Moscow Airport in the central part of the sheet on the front side and two stamps (belonging to the organization is not established) at the top of the sheet on the back side
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо У лівому верхньому лівому куті, над штампом, напис чорнилом: «10.9.45»; внизу – підписи представника Генерального штабу РСЧА при Чехословацькій армії генерал-майора Миколи Молоткова, начальника штабу представника капітана Балаєва та печатка представника
There is an inscription with ink: "10.9.45" above the stamp in the upper left corner. Below there are signatures of The Representative of the General Headquarters of the Red Army in the Czechoslovak Army, major general Mykola Molotkov, a chief of headquarters of The Representative captain Balayev and the seal of The Representative
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, пожовтілий, прим'ятий, кути заломлені, згини
Frayed, dirty, yellowed, crushed, corners are broken, bends
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 14,5 х 11,5 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Машинопис, рукопис. Typewriting, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 22.08.1945 - 22.08.1945. Місце : Place: Чехословаччина. Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Містить інформацію про відпустку гвардії майора Георгія Гича.
22 серпня 1945 р. представник Генерального штабу РСЧА при Чехословацькій армії генерал-майор Микола Молотков дозволив гв. майорові Г. Гичу 25 серпня 1945 р. відбути у відпуску до м. Ташкент. 26 серпня 1945 р. офіцер прилетів до м. Москва. 10 вересня 1945 р. Г. Гич став на облік у м. Ташкент де перебував до 7 жовтня 1945 р.
7 жовтня 1945 р. гв. майор вилетів із м. Москва до Чехословаччини й продовжив службу в армії цієї країни
It contains information about the vacation of major guard Heorhiy Hych.
On the 22nd of August 1945, The Representative of the General Headquarters of the Red Army in the Czechoslovak Army major general Mykola Molotkov allowed major of guard Heorhiy Hych to spend his vacation in Tashkent since 25 August 1945. The officer arrived at Moscow on the 26th of August 1945. H. Hych got the registration in Tashkent on the 10th of September 1945. He was there until the 7th of October 1945.
On the 7th of October 1945 major of guard flew from Moscow to Czechoslovakia and continued his service in the army of the country
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Оборона Москви 1941 р. Битва на Курській дузі 1943 р. Бойові дії на території України в 1944 р.: Корсунь-Шевченківська битва 1944 р. Українці в лавах Армії Чехословаччини. Бойові дії на території Польщі в 1944 р. Бойові дії на території Чехословаччини в 1944–1945 рр. Повоєнний устрій Європи: Чехословаччина. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. The defense of Moscow in 1941. The Battle of the Kursk Arc in 1943. The Battle of Korsun-Shevchenko in 1944. Ukrainians in the ranks of the Czechoslovak Army. Hostilities in Poland in 1944. Hostilities in Czechoslovakia in 1944–1945. Postwar system in Europe: Czechoslovakia
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Георгій Гич, Микола Молотков. Heorhiy Hych, Mykola Molotkov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Київщина, Червона армія, харчова промисловість, Ташкент, Узбекистан, оборона Москви, Курська дуга, Корсунь-Шевченківська битва, лінія Арпада, Польща, Чехословаччина, зв'язківці. World War II, Europe, Ukrainians, Kyiv region, Red Army, food industry, Tashkent, Uzbekistan, defense of Moscow, Kursk Arc, Korsun-Shevchenko battle, Arpad line, Poland, Czechoslovakia, liaison officers
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.72 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/973
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/973
Дата онлайнової публікації 2022-01-10
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex