Цифрові колекції

Анатолій Горницький серед бійців спецзагону «За Батьківщину». 09.1944
Anatoliy Hornytsʹkyy among the soldiers of the special detachment "For the Motherland". 09.1944

Киянин. У 1940 р. призваний до Червоної армії. Учасник оборони м. Київ 1941 р., потрапив у київське оточення, уникнув полону. Упродовж 1942–1943 рр. учасник руху Опору на території Черкащини. У лютому 1944 р. в складі спецзагону «За Батьківщину» десантований у Румунії. У вересні 1944 р. – в Польщі. Передислокувавшись, загін діяв на території Чехословаччини. Від жовтня 1944 р. Анатолій Горницький очолив спецзагін «Батьківщина», що згодом перетворився на партизанську бригаду. По війні мешкав у рідному

Киянин. У 1940 р. призваний до Червоної армії. Учасник оборони м. Київ 1941 р., потрапив у київське оточення, уникнув полону. Упродовж 1942–1943 рр. учасник руху Опору на території Черкащини. У лютому 1944 р. в складі спецзагону «За Батьківщину» десантований у Румунії. У вересні 1944 р. – в Польщі. Передислокувавшись, загін діяв на території Чехословаччини. Від жовтня 1944 р. Анатолій Горницький очолив спецзагін «Батьківщина», що згодом перетворився на партизанську бригаду. По війні мешкав у рідному місті, служив у прокуратурі, пізніше викладав. Автор книжки спогадів «Серед ворогів та друзів» (рос. мовою)

From Kyiv. In 1940 he was mobilized in the ranks of the Red Army. He participated in the defense of Kyiv in 1941, he was in the “Kyiv encirclement” and escaped captivity. During 1942–1943 he was a participant in the Resistance movement in the Cherkasy region. In February 1944 he as a participant of the special detachment "For the Motherland" landed in Romania. In September 1944 they landed in Poland. The special detachment relocated to Czechoslovakia. Since October 1944, Anatoliy Hornytsʹkyy became a commander of the special detachment "Motherland", which became a partisan brigade later. He lived in Kyiv after the war, served in the prosecutor's office, later taught in an institute. He is an author of the book of memoirs "Among enemies and friends" (in Russian)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Анатолій Горницький серед бійців спецзагону «За Батьківщину»
Anatoliy Hornytsʹkyy among the soldiers of the special detachment "For the Motherland"
Походження 09.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено сімох чоловіків та двох жінок у три ряди: сидячи на землі зі схрещеними ногами, сидячи на стільцях та стоячи; анфас із незначним поворотом голів та корпусів ліворуч і праворуч, у шапках-вушанках, шапках-кубанках зі стрічками, пілотках із кокардами, беретах, кітелях із погонами та без, зі стоячими й відкладними комірцями, у гімнастерці, підперезані ременями з портупеями та без, у штанях, чоботях. Із нагородами та без. На тлі будівлі.
Анатолій Горницький – сидячи, 1-й зліва
There is a picture of seven men and two women. They are in three rows: sitting on the ground with crossed legs, sitting on chairs and standing; full face with a slight turn of the heads and busts to the left and right, in hats, ushankas, kubankakas with ribbons, hats with cockades, berets, coats with shoulder straps and without, with standing and turn-down collars, in a tunic, belted with purses and without, in pants, boots. They are with and without awards. There is the background of the building
Anatoliy Hornytsʹkyy is sitting, the 1st from the left side
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті написи олівцем та кульковою ручкою. Олівцем: «На пам'ять батькам (слово повністю замальовано) Анатолія», «1944 р. Група партизанів перед вильотом у Польщу»; кульковою ручкою: «Перед вильотом у Польщу, в центрі Тиховод Костя, праворуч Ушаков Коля, ліворуч Горницький». Частину написів замальовано синім олівцем
There are inscriptions with pencil and ballpoint pen on the back side. There are with pencil: "In memory to parents (the word is completely drawn) Anatoliy", "1944 a group of partisans before flight to Poland"; with ballpoint pen: "Before flight for Poland, Tykhovod Kostya in the center, Ushakov Kolya on the right side, Hornytsʹkyy on the left side". Some of the inscriptions are drawn with blue pencil
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, кути заломлені, згини, плями, креслення
Yellowed, dirty, corners are broken, bends, spots, marks
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 9,5 х 6,5 см / cm
Матеріал Фотопапір глянц., ручка, олівець. Photo paper, pen, pencil
Техніка Фотодрук, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 09.1944 - 09.1944. Місце : Place: СРСР. USSR
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України в 1941 р.: Оборона Києва. Рух Опору в Україні: Черкащина. Рух Опору в Чехословаччині . The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Hostilities in Ukraine in 1941: The defence of Kyiv. The Resistance movement in Ukraine: Cherkasy region. The Resistance movement in Czechoslovakia
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Анатолій Горницький, Костянтин Тиховод, Микола Ушаков. Anatoliy Hornytsʹkyy, Kostyantyn Tykhovod, Mykola Ushakov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Київ, Червона армія, Київський котел, партизани, Черкащина, спецзагін, Румунія, Польща Чехословаччина. World War II, Europe, Ukrainians, Kyiv, Red Army, Kyiv encirclement, partisans, Cherkasy region, special detachment, Romania, Poland Czechoslovakia
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.53 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/976
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/976
Дата онлайнової публікації 2022-01-11
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex