Цифрові колекції

Грамота почесного громадянина с. Маков (Чехословаччина) Анатолія Горницького. 29.08.1964
The diploma of Anatoliy Hornytsʹkyy who is the honorary citizen of village Makov Czechoslovakia. 29.08.1964

Киянин. У 1940 р. призваний до Червоної армії. Учасник оборони м. Київ 1941 р., потрапив у київське оточення, уникнув полону. Упродовж 1942–1943 рр. учасник руху Опору на території Черкащини. У лютому 1944 р. в складі спецзагону «За Батьківщину» десантований у Румунії. У вересні 1944 р. – в Польщі. Передислокувавшись, загін діяв на території Чехословаччини. Від жовтня 1944 р. Анатолій Горницький очолив спецзагін «Батьківщина», що згодом перетворився на партизанську бригаду. По війні мешкав у рідному

Киянин. У 1940 р. призваний до Червоної армії. Учасник оборони м. Київ 1941 р., потрапив у київське оточення, уникнув полону. Упродовж 1942–1943 рр. учасник руху Опору на території Черкащини. У лютому 1944 р. в складі спецзагону «За Батьківщину» десантований у Румунії. У вересні 1944 р. – в Польщі. Передислокувавшись, загін діяв на території Чехословаччини. Від жовтня 1944 р. Анатолій Горницький очолив спецзагін «Батьківщина», що згодом перетворився на партизанську бригаду. По війні мешкав у рідному місті, служив у прокуратурі, пізніше викладав. Автор книжки спогадів «Серед ворогів та друзів» (рос. мовою)

From Kyiv. In 1940 he was mobilized in the ranks of the Red Army. He participated in the defense of Kyiv in 1941, he was in the “Kyiv encirclement” and escaped captivity. During 1942–1943 he was a participant in the Resistance movement in the Cherkasy region. In February 1944 he as a participant of the special detachment "For the Motherland" landed in Romania. In September 1944 they landed in Poland. The special detachment relocated to Czechoslovakia. Since October 1944, Anatoliy Hornytsʹkyy became a commander of the special detachment "Motherland", which became a partisan brigade later. He lived in Kyiv after the war, served in the prosecutor's office, later taught in an institute. He is an author of the book of memoirs "Among enemies and friends" (in Russian)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Рада Місцевого національного комітету с. Маков (Чехословаччина)
The Council of The local national committee of village Makov Czechoslovakia
Назва Грамота почесного громадянина с. Маков (Чехословаччина) Анатолія Горницького
The diploma of Anatoliy Hornytsʹkyy who is the honorary citizen of village Makov Czechoslovakia
Походження 29.08.1964
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші із зображенням медалі «20 років Словацького національного повстання» на тлі стрічки до нагороди ліворуч (медаль: круглої форми, жовтого кольору, в колі, сформованому написом «SLOVENSKE NARODNE POVSTANIE», символічне зображення людини у плащі з піднятими руками, в лівій руці пістолет-кулемет Шпагіна, на тлі гори, із зображенням п'ятикутної зірки та написом «1944/1964»; стрічка: широка вертикальна червона смуга, посередині повздовж розділена комбінацією із синьої (ширшої) та білої (вужчої) вертикальних смуг ліворуч та праворуч від червоної вузької вертикальної смуги посередині стрічки), друк завірений підписами та печаткою
There is a printing certified by signatures and the seal on a sheet with the picture of the medal "20 years of the Slovak National Uprising" on the background of the ribbon to the award on the left side. The medal is round form, yellow; there are a symbolic image of a man in a coat with raised hands (there is a Shpagin submachine gun in the left hand) on the background of the mountain, an image of a pentagonal star and the inscription "1944 / 1964" in a circle formed by the inscription "SLOVENSKE NARODNE POVSTANIE". The ribbon is wide vertical red stripe, divided lengthwise in central part by a combination of blue (wider) and white (narrower) vertical stripes to the left and right of the red narrow vertical stripe in the middle of the ribbon
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Підписи представників Ради Місцевого національного комітету с. Маков (Чехословаччина) та печатка Міського національного комітету м. Чадця (Чехословаччина)
There are signatures of representatives of the Council of the local national committee village Makov Czechoslovakia and the seal of The town national committee of town Čadca Czechoslovakia
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, згини
Yellowed, frayed, dirty, bends
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 30,0 х 41,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Кольоровий друк, рукопис. Color printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІIІ чверть ХХ ст. / The third quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 29.08.1964 - 29.08.1964. Місце : Place: Чехословаччина. Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Словацька. Slovak
Анотація Містить інформацію про удостоєння Анатолія Горницького звання почесного громадянина с. Маков (нині – округа Чадця, Жилінський край, Словаччина) з нагоди 20-ї річниці початку Словацького національного повстання
It contains the information about awarding of Anatoliy Hornytsʹkyy with the title of the honorary citizen of village Makov Czechoslovakia (today it’s Čadca District of Zilina Region of Slovakia) according to the day of the 20th anniversary of the beginning of the Slovak National Uprising
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Бойові дії на території України в 1941 р.: Оборона Києва. Рух Опору в Україні: Черкащина. Рух Опору в Чехословаччині. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Hostilities in Ukraine in 1941: The defence of Kyiv. The Resistance movement in Ukraine: Cherkasy region. The Resistance movement in Czechoslovakia
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Анатолій Горницький. Anatoliy Hornytsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Київ, Червона армія, Київський котел, партизани, Черкащина, спецзагін, Румунія, Польща Чехословаччина. World War II, Europe, Ukrainians, Kyiv, Red Army, Kyiv encirclement, partisans, Cherkasy region, special detachment, Romania, Poland Czechoslovakia
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.14 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/visu/982
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kiev.ua/documents/982
Дата онлайнової публікації 2022-01-13
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex