Цифрові колекції / Українці – Праведники народів світу
Ukrainians – Righteous Аmong the Nations
Об'єктів - 30
Бердо ручного ткацького верстата. с. Великі Ком’яти, Закарпаття. Перша половина ХХ ст.

Reed of a hand weaving loom. Velyki Komiaty village, Transcarpathia. The first half of the XXth century

Праведник народів світу Марія Кутнич використовувала бердо у ткацькому верстаті для ткання.

Righteous Among the Nations Maria Kutnych used the reed in the loom for weaving

Картина, вишита Праведником народів світу Агафією Гавою. 1940-ві рр.

Picture embroidered by Ahafiia Hava – the Righteous Among the Nations. 1940s

У роки нацистської окупації Агафія Гава разом із чоловіком Михайлом та донькою Феодосією прихистила у своєму будинку 13-річного Якова Ровинського. Сім’я пережила кілька облав. Щоб урятувати хлопця, Михайло змайстрував подвійне дно в яслах для худоби, куди його ховали під час облав. Коли небезпеки не було, Якова навчали прясти й вишивати.

During the Nazi occupation, Ahafiia Hava, together with her husband Mykhailo and daughter Feodosia, sheltered a 13-year-old Yakov Rovynskyi in her house. The family survived several raids. To save t ...

Сигнальний ліхтар родини Гнатюків. 1930-ті рр.

Signal lantern of the Hnatiuk family. 1930s

Належав родині Гнатюків. У роки німецької окупації Віра Гнатюк із доньками Ніною та Надією рятувала євреїв на території с-ща Доманівка. Серед урятованих – Фіма Зелений, Бетя Штаркман та її діти Семен, Олена, Еміль і Клара, Ліза Борух. 31 травня 1999 р. Яд Вашем удостоїв членів української родини звання «Праведник народів світу». Ліхтар Гнатюки використовували в побуті.

It belonged to the Hnatiuk family. During the German occupation, Vira Hnatiuk and her daughters Nina and Nadiia rescued the Jews in Domanivka village. Among rescued t ...

Праска вугільна парова. Перша половина ХХ ст.

Iron coal steam. The first half of the XXth century

Праведник народів світу Марія Кутнич використовувала праску в побуті.

Maria Kutnych – the Righteous Among the Nations used an iron in everyday life.

Рушник домотканий вишитий. 1940-ві рр.

Homespun embroidered towel. 1940s

Рушник зітканий та вишитий Праведником народів світу Марією Кутнич.

The towel is woven and embroidered by Maria Kutnych – the Righteous Among the Nations.

Хустка Марії Андрієвської. 1940-ві

Headscarf of Maria Andriievskа. 1940s

Належала Праведниці народів світу Марії Андрієвській, яка разом із чоловіком Василем упродовж 30 місяців переховувала єврейську родину Чмеликів У 2006 р. Марію та Василя Андрієвських удостоєно звання «Праведник народів світу».

It belonged to Maria Andriievskа – the Righteous Among the Nations, who, together with her husband Vasyl, had hidden the Chmelyk Jewish family for 30 months. In 2006, Maria and Vasyl were awarded the title of “Righteous Among the Nations”

Фляга. 1945 р.

Water bottle. 1945

Належала Праведнику народів світу Романові Макару

It belonged to Roman Makar – the Righteous Among the Nations

Глечик Григорія Цибулька. 1940-ві рр.

Jug of Hryhorii Tsybulko. 1940s.

Під час нацистської окупації Григорій Цибулько зі своїми батьками Кіндратом і Софією переховував єврейську родину Ойберманів: Леонтія, Фаню та їхніх дітей, Юрія та Раїсу. Навесні 1942 р., Леонтій і Фаня Ойберман опинилися в робочому таборі в с. Доманівка. На початку 1944 р. Фаня Ойберман померла в таборі. Решта членів сім'ї дожили до звільнення регіону Червоною армією. Григорій Цибулько також врятував свого друга-однолітка Олександра Вікнянського. 27 грудня 2008 р. Яд Вашем удостоїв родину Цибульків званням «Праведник народів світу».

Вишитий рушник Хівронії Озернюк.

Embroidered towel of Khivroniia Ozerniuk.

Рушник був вишитий Хівронією Озернюк для доньки Поліни. Під час нацистської окупації Хівронія та Йосип Озернюки разом зі своєю донькою Поліною врятували єврейську дівчинку Раїсу Ойберман. Українська родина записала Раю на своє прізвище як племінницю і переховувала до кінця окупації. 27 грудня 2008 р. Яд Вашем удостоїв родину Озернюків званням «Праведник народів світу».

The towel was embroidered by Khivroniia Ozerniuk for her daughter Polina. During the Nazi occupation, Khivroniia and Yosyp Ozerniuk together with their daughter Po ...

Хустка Марії Зеліско. 1950-ті

The headscarf of Mariia Zelisko. 1950s

Належала Марії Зеліско, яка під час румунської окупації, маючи шестеро дітей, надала притулок єврейській родині Габерів. Під час одного з обшуків в оселі Зеліско румунські солдати знайшли євреїв та намагалися їх розстріляти. Марія, тримаючи на руках маленького сина Віктора, встала перед румунами, затуляючи собою Габерів. Єврейська родина уникнула страти, але до кінця війни перебувала в таборах на території Трансністрії. У 2001 р. Яд Вашем посмертно удостоїв Марію Зеліско почесним званням "Праведник народів світу".

It belonged to Mar ...