Цифрові колекції / Голокост
Holocaust
Об'єктів - 58
Акт Київської міської комісії сприяння Надзвичайній державній комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників про загибель у 1942 р. чотирьох єврейських дітей, вихованців дитячого будинку № 6. м. Київ. 14.08.1944

Protocol of Kyiv City Commission for the Promotion of the Extraordinary State Commission for Ascertaining and Investigating Crimes Perpetrated by the German-Fascist Invaders and their Accomplices about the death of four Jewish children who were the pupils of Kyiv orphanage No. 6 in 1942. 14.08.1944

Містить прізвища дітей, а саме: Є. Сергієнка, М. Савчука, Ж. Неведомого, С. Курсової, які були забрані 14.08.1942 р. із дитячого будинку нацистами через їхнє єврейське походження

It contains the names of children, namely Ye. Serhiienko, M. Savchuk, Zh. Nevedomyi, S. Kursova who were taken from an orphanage by Nazis because of their Jewish origin on 14.08.1942

Марія Корхун. 31.08.1932

Mariia Korkhun. 31.08.1932

У вересні 1941 р. Марія Корхун разом із матір’ю Єлизаветою Корхун та 12-річним братом Леонідом були розстріляні в Бабиному Яру. Із родини вціліли її батько Йосип Корхун та брат Михайло

Mariia Korkhun, her mother Yelyzaveta Korkhun and her 12-year-old brother Leonid were shot in Babyn Yar in September 1941. Her father Yosyp Korkhun and her brother Mykhailo survived

Радянська Україна № 6. 09.01.1945

Soviet Ukraine № 6. 09.01.1945

Містить статтю «Кривавий Яр» (с. 3) (спогади очевидиці трагічних подій у Бабиному Яру)

It contains article “Bloody Yar” (p. 3) (memories of an eyewitness of tragic events in Babyn Yar)

Дрейдли. 1930-ті–1940-ві

Dreidels. 1930–1940s

Дрейдл – дзиґа, що традиційно використовується для гри під час єврейського свята Ханука. Цими дрейдлами гралися єврейські діти в нацистському концентраційному таборі Аушвіц

Dreidl is a whirligig traditionally used to play during the Jewish holiday of Hanukkah. Jewish children played these dreidels in the Nazi Auschwitz concentration camp

Вінкель «Зірка Давида». 1940-ві

Winkel “Star of David”. 1940s

Спеціальне маркування-нашивка на одяг для соціальної стигмації євреїв відповідно нацистської расової політики. Належав бранцю концентраційного табору Майданек

Special clothing garment patch for social stigma of Jews in accordance with Nazi racial policy. It belonged to a prisoner of the Majdanek concentration camp

Записник Абрама Езріля. 1940–1950

Notebook of Abram Ezril. 1940–1950

У той час, коли Абрам Езріль перебував на фронті, його сім’я знаходилася в окупованому нацистами Києві та розділила трагічну долю єврейського населення міста. Найемоційніші нотатки були зроблені Абрамом під впливом смерті його рідних

While Abram Ezril was at the front, his family was in Nazi-occupied Kyiv and shared the tragic fate of the city's Jewish population. The most emotional notes were made by Abram under the influence of the death of his family

Диплом Фонду «Пам'ять Бабиного Яру» про присвоєння звання «Праведник Бабиного Яру» Галині Корпусенко. 05.10.1992

Diploma of "Memory of Babyn Yar" Foundation on the award of the title "Righteous of Babyn Yar" to Halyna Korpusenko. 05.10.1992

У роки нацистської окупації України Галина та її батьки Ілля й Варвара Малофії переховували єврея, військовополоненого-утікача Бориса Міндіча. За порятунок у 1992 р. родина була удостоєна звання «Праведник Бабиного Яру», а в 1996 р. – звання «Праведник народів світу»

During the Nazi occupation of Ukraine Halyna and her parents Illia and Varvara Malofii hid a Jew, a fugitive prisoner of war Borys Mindich. For the rescue, in 1992 the family was awarded the title of "Righteous of Babyn Yar", and in 1996 – the title of "Righteous Among ...

Галина Корпусенко. 1934

Halyna Korpusenko. 1934

З окупованого нацистами Києва Галина повернулася до батьківської оселі в с. Козинці Бородянського району Київської області, де її розшукав знайомий Борис Міндіч. Військовополоненого-утікача з Дарницького табору родина переховувала у саморобному сховку упродовж декількох місяців. Надалі Галина та Борис стали одними з організаторів 3-го Бородянського партизанського загону. По війні одружилися. У 1992 р. Галина Корпусенко та її батьки Ілля і Варвара Малофії були удостоєні звання «Праведник Бабиного Яру», а у 1996 р. – звання «Праведник народів сві ...

Барак приречених. 1960-ті

Barrack of people doomed to die. 1960s

Малюнок Євгена Кобитєва з серії «До останнього подиху». У 1941 р. червоноармієць, потрапив у полон. У нацистському транзитному таборі для радянських військовополонених та цивільного населення «Хорольська яма» (Дулаг-160) на Полтавщині, ризикуючи життям, робив портретні замальовки, які в подальшому склали основу його художніх робіт Табір діяв із вересня 1941 р. до вересня 1943 р. Тут перебувало від 40 до 100 тис. оточенців-червоноармійців, а також місцеве єврейське населення. За різними даними в «Хорольській Ямі» загинуло від близько 37 тис. до ...

Лист Манасевичів – до дітей. 03.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of the Manasevych family to the children. 03.07.1941 (From collection of "Unread letters of 1941")

На початку війни подружжя Ідель та Ейдя Манасевичі з дітьми мешкали у м. Кам’янець-Подільський. У серпні 1941 р. сім’я Манасевичів була розстріляна нацистами (26–28 серпня 1941 р., під час першої масштабної розстрільної акції в історії Голокосту, в м. Кам’янець-Подільськ було вбито близько 23 тис. євреїв). Із родини в живих залишилася лише старша донька Хаіна, яка з чоловіком мешкала в Дніпропетровську (нині – м. Дніпро). Саме їм і адресувався лист

At the beginning of the war, the couple of Idel and Eidia Manasevych lived with their ...

Лист Наталії Гребінчукової до рідних Беті Карлович. 14.05.1944

Letter from Nataliia Hrebinchukova to the relatives of Betia Karlovych. 14.05.1944

Мешканка Миколаєва Наталія Гребінчукова під час нацистської окупації у вересні 1941 р. стала очевидицею вивезення з міста своєї сусідки Беті Карлович та інших євреїв. Згодом дізналася, що всі вони були розстріляні в балці поблизу села Калинівка

Nataliia Hrebinchukova – a resident of Mykolaiv – was a witness of the deportation of her neighbor Betia Karlovych and other Jews during the Nazi occupation in September 1941. Later she found out that they were shot in a ravine near Kalynivka village

Список мешканців с. Ясениця-Замкова Стрілківського району Дрогобицької області, вивезених та закатованих під час нацистської окупації. 11.06.1945

List of inhabitants of Yasenytsia-Zamkova village, Strilkivskyi district, Drohobych region, deported and tortured during the Nazi occupation. 11.06.1945

Складений для засвідчення злочинів нацистів у с. Ясениця-Замкова, що перебувало під німецькою окупацією від червня 1941 р. до вересня 1944 р.

Compiled to testify to the crimes of the Nazis in Yasenytsia-Zamkova village which was under German occupation from June 1941 to September 1944

У чернівецькому гетто. 1941

In the Chernivtsi ghetto. 1941

У жовтні 1941 р. в м. Чернівці румунська окупаційна влада створила найбільше тимчасове гетто на теренах губернаторства Буковина, де перебувало близько 50 тис. євреїв. Звідси їх мали депортувати до «Трансністрії». У жовтні–листопаді 1941 р. було вивезено понад 28 тис осіб. Близько 16 тис. чернівецького єврейства, завдяки так званій авторизації, залишилося на місці

In October 1941 in Chernivtsi the Romanian occupation authorities organized the largest temporary ghetto in Bukovyna Governorate, where there were about 50,000 Jews. They w ...

Письмова робота Клари Висоцької на тему «Що я пережила під час німецької окупації». 1944

Compositions, written by Klara Vysotska on the topic “What did I experience during the German occupation”. 1944

Написана ученицею 6-го класу школи № 9 м. Кам'янець-Подільський. Вірогідно, в роботі мовиться про прояви Голокосту в Полтаві. Тут восени 1941 р. на території місцевого цвинтаря, що поблизу вул. Пушкінської, нацистами було розстріляно близько 2 тис. місцевого єврейства

Written by a pupil of the 6th form of the school № 9 in Kamianets-Podilskyi. Probably, it contains the information about the manifestations of the Holocaust in Poltava. Here in the autumn of 1941 on the territory of the local cemetery, near the Pushkin Street, the Nazi ...

Акт про злочини румунських окупантів у с. Бандурівка Вінницької області. 24.03.1944

Act on the crimes of the Romanian occupiers in Bandurivka village of Vinnytsia region. 24.03.1944

Свідчення мешканців с. Бандурівка Вінницької області про знищення в період із жовтня 1941 р. до червня 1942 р. 169 євреїв, депортованих із Бессарабії та Північної Буковини

Testimony of residents of Bandurivka village of Vinnytsia region about the extermination of 169 Jews deported from Bessarabia and Northern Bukovina in the period from October 1941 to June 1942

Лист Молки Крейдельман Арону Цвитману. 01.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of Molka Kreidelman to Aron Zwitman. 01.07.1941 (From the collection "The Unread Letters of 1941")

Родина Крейдельманів напередодні німецько-радянської війни проживала у м. Кам’янець-Подільськ. Молка разом із матір’ю Рахіль встигли евакуюватися до Кисловодська (нині Ставропольський край, Російська Федерація), але там були розстріляли нацистами. Арон Цвитман також розстріляний нацистами разом із сім’єю

The Kreidelman family lived in Kamianets-Podilsk on the eve of the German-Soviet war. Molka and her mother Rakhil managed to evacuate to Kislovodsk (current Stavropol Krai, the Russian Federation), but they were shot by the Nazis t ...

Лист Рахіль (Рухл) Крейдельман чоловікові Майєру Крейдельману. 01.07.1941 (Із колекції «Непрочитані листи 1941-го»)

Letter of Rakhil (Ruhl) Kreidelman to her husband Mayer Kreidelman. 01.07.1941 (From the collection "Unread Letters of 1941")

Родина Крейдельманів напередодні німецько-радянської війни проживала у Кам’янці-Подільському. Мейєр перебував на лікуванні в Києві. У вересні 1941 р. розстріляний нацистами. Можна припустити, що місцем останнього спочинку чоловіка став Бабин Яр. Рахіль разом із донькою Молкою встигли евакуюватися до Кисловодська (нині Ставропольський край, Російська Федерація), проте там їх також спіткала доля батька.

The Kreidelman family lived in Kamianets-Podilskyi on the eve of the German-Soviet war. Meyer was receiving medical treatment in Kyi ...

Довідка про злочини, здійснені німецько-фашистськими загарбниками на території м. Обухова й Обухівського району Київської області. 1944

Certificate of crimes committed by Nazi invaders in Obukhiv town and Obukhiv district of Kyiv region. 1944

Із матеріалів Київської обласної комісії сприяння Надзвичайній державній комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників. Обухів перебував під нацистською окупацією з кінця липня 1941 р. до початку листопада 1943 р. Трагедія місцевого єврейства тут тісно пов’язана з урочищем Розкопана

From the materials of the Kyiv Regional Commission for Assistance to the Extraordinary State Commission for the Establishment and Investigation of the Crimes of the Nazi Invaders. Obukhiv was under the Nazi occupation ...

Лист Національного інституту пам’яті катастрофи та героїзму Яд Вашем Галині Корпусенко. 1996

Letter to Halyna Korpusenko from Yad Vashem Memorial of Catastrophe and Heroism. 1996

Галині та її батькам Іллі й Варварі Малофіям було присвоєне почесне звання «Праведник народів світу» за переховування у роки нацистської окупації єврея, військовополоненого-утікача Бориса Міндіча. У листі зазначається, що їх імена будуть викарбувані на Стіні Пошани в Яд Вашемі. До того, у 1992 р. родина була удостоєна звання «Праведник Бабиного Яру».

Halyna and her parents, Illia, Barbara Malofiy, were awarded the honorary title of “Righteous Among the Nations” for hiding a Jewish man, prisoner of war Borys Mindich during the Nazi o ...

Тільки не дитину. 1945

Only not a child. 1945

Малюнок Зиновія Толкачова із серії «Квіти Освенцима». Військовий художник при Політуправлінні 1-го Українського фронту, який документував злочини, скоєні нацистами в концентраційних таборах на теренах Європи. Серед них – Аушвіц поблизу польського Освенцима. Це один із найбільших табірних комплексів, символ Голокосту. За час існування тут було знищено майже 1,5 млн осіб, у тому числі до 1,1 млн євреїв

Drawing by Zynovii Tolkachov from the series “Flowers of Auschwitz”. A military artist at the Political Department of the 1st Ukrainia ...