Цифрові колекції / Україна. Київ. Бабин Яр
Ukraine. Kyiv. Babyn Yar
тестова версія
Об'єктів - 6
Данило Бурлаков, начальник центральної автобази міської оптової торгівлі, з водієм біля службового авто. Київ. 1930-ті

Danylo Burlakov, а head of the central motor transport base of Kyiv wholesale trade with his personal driver Mykola – near the service car. Kyiv. 1930s

Данило Бурлаков разом із дружиною й двома малолітніми доньками мешкав у Києві на вул. Саксаганського, 34. Від початку німецько-радянської війни обороняв Київ у складі загону народного ополчення. Під час нацистської окупації переховувався у знайомих за містом. Час від часу навідував родину, яка через хворобу молодшої доньки залишилась у Києві. У лютому 1942 р. за доносом двірника був схоплений гестапівцями. Розстріляний у Бабиному Яру

Danylo Burlakov, his wife and two little daughters lived in Saksahanskoho Street, 34 in Kyiv. At the ...

Комсомольський квиток Миколи Наливайка. Київ. 07.12.1938

Komsomol ticket of Mykola Nalyvaiko. Kyiv. 12.07.1938

Микола Наливайко під час нацистської окупації був членом київського підпілля. Виконував розвідзавдання, брав участь у диверсіях, розповсюджував листівки. Двічі заарештовувався Службою безпеки (СД). У 1942 р. розстріляний у Бабиному Яру. Комсомольський квиток, загорнутий у носову хустинку, був знайдений у 1958 р. у закоркованій і залитій воском пляшці на даху помешкання Миколи

Mykola Nalyvaiko was a member of the Kyiv underground during the Nazi occupation. He performed the intelligence, participated in sabotage, distributed the postca ...

Клара та Софія Зельгенсон. Київ 1930-ті

Klara and Sofiia Zelhenson. Kyiv. 1930s

Єврейська родина Зельгенсонів мешкала в Києві. Клара та її сім’я були розстріляні в Бабиному Яру. Софія, дружина військовослужбовця Георгія Єлевова, у 1941 разом із сином Борисом евакуювалися в тил. Георгій був учасником оборони України, потрапив у полон. У 1944 загинув у нацистському таборі для військовополонених

The Zelhensons were the Jewish family lived in Kyiv. Klara and her family were killed in Babyn Yar. Sofiia, the wife of military serviceman Heorhii Yelevov, and his son Borys were evacuated to the rear in 1941. Heorhii parti ...

Яр. 1942

Yar. 1942

Робота створена відомим художником Зиновієм Толкачовим під впливом від отриманої інформації про масові акції геноциду, зокрема в Бабиному Яру в Києві та інших місцинах

The picture was depicted by a well-known artist Zinovii Tolkachov being under the influence of information about the genocidal mass killings, in particular in Babyn Yar (Kyiv) and in other places

К. Дубина. Злодеяния немцев в Киеве. 1945
K. Dubyna. Atrocities of the Germans in Kyiv. 1945

Містить відомості про злочини нацистської окупаційної влади в Києві упродовж 1941–1943 років, зокрема про трагедію Бабиного Яру

Contains the information about the crimes of the Nazi occupation authorities in Kyiv during 1941-1943, including the tragedy of Babyn Yar

Заява Зої Білоножко завідувачу редакції Книги Пам’яті України Григорію Ясєву. Київ. 04.06.2001

Statement of Zoia Bilonozhko to Hryhorii Yasiev, the Head of the Editorial Board of the Book of Memory of Ukraine. Kyiv. 04.06.2001

Містить прохання занести до Книги Пам’яті України відомості про її батька Костянтина Гупала, члена культурної референтури ОУН(м), активіста визвольного руху, заарештованого й розстріляного гестапівцями 21 лютого 1942 р. разом із представниками українського націоналістичного підпілля в Бабиному Яру

It contains a request to add into the Memory Book of Ukraine the information about her father Kostiantyn Hupalo, a member of the OUN(m) Cultural Sector, an activist of the liberation movement. On February 21, 1942 he was arrested and execute ...